aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4088

5x parkovací stání "B"- podíl o velikosti 5/40 na pozemku o celkové výměře 1178m2 , Unhošťská, Hostivice, Praha západ

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 24.01.2019 15:00:00
Aktuální čas 19.08.2019 18:54:26
Konec 27.02.2019 15:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 525 000 Kč
Aktuální cena 525 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
ea4eb92b-8ac7-468e-807e-b5adc7dfa85b.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Podíl o velikosti 5/40 na pozemku o celkové výměře 1178m2, Unhošťská, Hostivice, Praha západ

Absence uzavřené dohody spoluvlastníků o užívání. Podíl odpovídá 5 parkovacím místům

podíl o velikosti 5/40 (pět čtyřicetin) na pozemku parc. č. 518/80 (ostatní plocha) o výměře 1178m2, v kat. území Litovice, obec Hostivice, okres Praha-západ, zapsáno na LV 3218.,

Cena dle znaleckého posudku 701 695,- Kč

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve znaleckém posudku.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Konečná cena podléhá schválení zajištěného věřitele
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]