aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5105

Areál hraničního přechodu Bílý Potok - Paczków, plocha pozemků 15.867m2, obec Javorník

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 07.02.2020 09:00:00
Aktuální čas 13.07.2020 16:38:53
Konec 1.kola 09.06.2020 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 10.06.2020 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 10.06.2020 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce již vypršela!
Požadovaná kauce 200 000 Kč
 
uvodka.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka třetího kola činí 4.000.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka druhého kola činí 3.750.000,- Kč.


Wersja opisu w języku polskim znajduje się poniżej (pod wersją po czesku).

Předmětem prodeje je areál bývalého hraničního přechodu Bílý Potok - Paczków ležící na česko-polských hranicích v obci Javorník.

Kromě dopravní spojnice mezi Českou republikou a Polskem je město Javorník a jeho okolí vyhledávanou turistickou a cykloturistickou (vyhledávané cyklostezky) lokalitou ať pro její přírodní bohatství (úpatí Rychlebských hor), tak pro bohatou historii, která sahá až do roku 1290.

Celková plocha pozemků: 15867 m2
Celková zastavěná plocha: 1508 m2
Celková užitná plocha budov: 1259 m2

Nemovitost se sestává z objektu garáží, zastřešení prostoru pro pasovou kontrolu, dvou strážnic, hlavního objektu a zastřešeného stání. Areál zahrnuje řadu zpevněných ploch – asfalt nebo zámková dlažba, stejně jako 33 sloupů veřejného osvětlení, trafostanice a dřeviny - 30 kosodřevin, 15 smrků.

Územní plán: Areál se dle platného územního plánu pro obec Javorník nachází v oblasti s označením Plochy s rozdílným způsobem využití – Plochy stabilizované - „OM - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - komerční vybavení malá a střední“.

Dopravní obslužnost: Objekt je umístěn přímo na silnici I. třídy číslo 60 poskytující velice dobrou dostupnost objektu z české i polské strany. Příjezd do areálu je bezproblémový prostornými vjezdy. Areál disponuje venkovní parkovací plochou na vlastním pozemku a dále zastřešeným stáním s parkovací plochou 364 m2. Město Javorník je napojeno na regionální železniční trať č. 295 (železniční trať Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku). Je zde konečná stanice této trati s názvem „Javorník ve Slezsku“.

Inženýrské sítě: Areál je napojen na elektřinu a obecní vodovod. Dále disponuje vlastní ČOV (čistička odpadních vod). Připojení na obecní kanalizaci a plyn není k dispozici.

Podrobné informace a další technickou dokumentaci vč. půdorysů jednotlivých budov naleznete v přiloženém informačním memorandu.


Prohlídka předmětu prodeje bude konána:
1)
15.05.2020 17:00
2) 03.06.2020 10:00


Účast na prohlídce prosím předem potvrďte makléři na gottvald@gaute.cz.

Adresa: Javorník – Bílý Potok, okres Jeseník, Olomoucký kraj, ČR
GPS: 50.4265064N, 16.9966269EUpozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena do 10 dnů podpisu kupní smlouvy.
Upozornění: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (2.000 Kč).
Upozornění: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Upozornění: Stavba č.p. 10 - doprava, jež je součástí pozemku p.č. st. 236 - zastavěná plocha a nádvoří, je dále částečně situována na nemovitých věcech – pozemcích p.č. st. 235 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. st. 237 - zastavěná plocha a nádvoří.
Upozornění: Zastřešení prostoru celnice není samostatně předmětem evidence katastru nemovitostí.
Upozornění: Prodávající upozorňuje, že vyhlášení vítěze podléhá schválení insolvenčního správce.
Upozornění: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.
Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.
_______________________________________________________


Przedmiotem sprzedaży jest teren byłego przejścia granicznego Biały Potok – Paczków między Republiką Czeską i Polską.

Oprócz połączenia drogowego pomiędzy Czechami i Polską, miasto Jawornik i jego okolice są popularnym celem turystów i rowerzystów (atrakcyjne ścieżki rowerowe), dzięki bogactwu naturalnemu (podnóża Gór Złotych), a także bogatej historii, sięgającej 1290 roku.

Całkowita powierzchnia działek: 15867 m2
Całkowita powierzchnia zabudowana: 1508 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa budynków: 1259 m2

Teren składa się z obiektów garażowych, zadaszenia dla kontroli paszportowej, dwóch strażnic, głównego obiektu i zadaszonego parkingu. Oprócz tego do terenu należy oczyszczalnia ścieków i działka z kilkoma utwardzonymi nawierzchniami – asfaltowymi lub z kostki brukowej, a także 33 oświetlenia publiczne, trafostacja i rośliny drzewiaste - 30 kosodrzewin, 15 świerków.

Plan zagospodarowania przestrzennego: Powierzchnie o odmiennym sposobie użytkowania – powierzchnie stabilizowane - “OM” – wyposażenie obywatelskie – wyposażenie komercyjne małe i średnie”. 

Dostęp do infrastruktury transportowej: Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze I klasy nr 60. Zapewnia to bardzo dobry dostęp do obiektu zarówno z czeskiej, jak i polskiej strony. Dysponuje rozległą utwardzoną nawierzchnią. Dzięki przestronnym wjazdom przyjazd na ten teren jest bezproblemowy. Na terenie znajduje się zewnętrzna strefa parkingowa (na działce własnościowej), a także parking zadaszony o całkowitej powierzchni 364 m2. Miasto Jawornik zostało włączone do krajowej linii kolejowej nr 295 (linia kolejowa Lipová Lázně – Jawornik w Śląsku). Znajduje się tutaj stacja końcowa o nazwie “Jawornik w Śląsku“.

Instalacja sanitarna: Teren podłączony jest do prądu i miejskiego wodociągu. Dysponuje także własną oczyszczalnią ścieków (ČOV). Podłączenie do miejskiej kanalizacji i gazu nie jest dostępne. 

Szczegółowe informacje i dokumentacji techniczną włącznie z rzutami poziomymi pojedynczych budynków można znaleźć w załączniku “Memorandum informacyjne”.Oglądanie terenu odbędzie się:
1) 15.05.2020 17:00
2) 03.06.2020 10:00

Prosimy o potwierdzenie z góry udziału w oglądaniu z maklerem na gottvald@gaute.cz.

ADRES: Jawornik – Biały Potok, powiat Jesionik, Kraj ołomuniecki, Czechy
GPS: 50.4265064N, 16.9966269E


OSTRZEŻENIE: Umowy trzeba zawrzeć do 45 dni po zakończeniu aukcji. Nabywca powinien zapłacić ceny kupnej do 10 dni od podpisania umowy.
OSTRZEŻENIE: Nabywca zobowiązuje się uiścić opłaty związane z zapisaniem prawa własnościowego do katastru nieruchomości (2.000 CZK).
OSTRZEŻENIE: Przelew przedmiotu sprzedaży nie jest transakcją podlegającą opodatkowaniu według prawa nr 235/2004 Dz. o podatku od wartości dodanej z późn. zm.
OSTRZEŻENIE: Budowla nr opis. 10 - transport, należąca do działki parc. nr bud. 236 – powierzchnia zabudowana i dziedziniec, jest dalej częściowo usytuowana na nieruchomościach – działkach parc. nr bud. 235 – powierzchnia zabudowana i dziedziniec i parc. nr bud. 237 – powierzchnia zabudowana i dziedziniec.
OSTRZEŻENIE: Zadaszenie przestrzeni urzędu celnego sam w sobie nie jest przedmiotem ewidencji w katastrze nieruchomości.
OSTRZEŻENIE: Sprzedawca informuje, że ogłoszenia zwycięzcy podlega zatwierdzeniu syndyka masy upadłościowej.
OSTRZEŻENIE: Podatnikiem podatku od sprzedaży nieruchomości w znaczeniu § 1 środków prawniczych Senatu nr 340/2013 Dz., o podatku od sprzedaży nieruchomości z późn. zm., jest nabywca.
OSTRZEŻENIE: Przedmiot aukcji się sprzedaje w stanie “jak stoi i leży “ (ogółem) w znaczeniu § 1918 kodeksu cywilnego.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Dobrý den, nemohu najít ,, standardní formulář pro návrh kupní ceny " ( má být součástí prováděcí dokumentace) A prosím kde je místo určené kde sídlí hodnotící komise? Abych mohl podat návrh osobně? Děkuji 07.06.2020 09:22:2914651
Dobrý den, pro písemné podání návrhu prosím použijte Formulář pro předložení nabídky (viz. sekce Přiložené soubory ve formátu PDF nebo sekce Prováděcí dokumentace a přílohy ve formátu DOC). Místem předložení návrhu je kancelář dražebníka GAUTE, a.s., Lidická 26, PSČ 60200, Brno, 5. patro. Děkuji.08.06.2020 11:24:10
Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]