aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3834

Autosalon s myčkou, užitná plocha 1.157 m2, pozemek 2.265 m2, z majetku dlužníka SOME Jindřichův Hradec s.r.o.

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 31.10.2018 15:52:00
Aktuální čas 25.06.2019 06:39:56
Konec 1.kola 11.12.2018 16:00:00
Místo předložení návrhu sídlo společnosti GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5.patro
čas předložení návrhů 2.kola do 12.12.2018 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 18.12.2018 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 100 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC01911.JPG
 
Popis:

Zajištěný věřitel se rozhodl neudělit souhlas s cenou dosaženou ve výběrovém řízení. Vítěz výběrového řízení nebude vyhlášen.


Nejvyšší nabídka ve druhém (finálním) kole činí 6.550.000 Kč. Výběrové řízení je ukončeno.


Nejvyšší nabídka v prvním kole činila 6.000.000 Kč. Všichni uchazeči, jejichž nabídka se umístila na prvním, druhém a třetím místě byli informováni, že mohou učinit svou finální nabídku.


Autosalon s myčkou na ul. Jarošovské v Jindřichově Hradci – prodej formou výběrového řízení.

 

UPOZORNĚNÍ: Výběrové řízení se neřídí podle všeobecných podmínek serveru www.verejnedrazby.cz, ale samostatnými obchodními podmínkami, které jsou k nahlédnutí v příloze - Podmínky výběrového řízení.

 

Jedná se o zavedený autosalon Peugeot situovaný na dobře viditelném místě při hlavní komunikaci v Jindřichově Hradci. Areál se skládá z administrativní části, školící části, sociálního zázemí, showroomu, autoservisu, myčky a parkoviště.

 

Užitná plocha staveb:                 celkem cca 1.157 m2

- budova autosalonu:                    cca 1.023 m2

- budova myčky:                             cca 134 m2

 

Plocha pozemků:                          2.265 m2

Sítě:                                                  Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě

 

Adresa:                                             Jarošovská 1267, 377 01 Jindřichův Hradec

GPS:                                                   N 49°9.05985', E 15°0.87818'

 

Prohlídky:                                        Účast na prohlídce je potřeba potvrdit alespoň 24 hod. předem u makléře

I. termín:                                          21.11.2018 ve 13:00 hod.

II. termín:                                         05.12.2018 ve 13:00 hod.

 

Novostavba postavená v roce 2009 je v dobrém stavebně-technickém stavu a přibližně obdélníkového půdorysu. Dispozičně se skládá z velkého prostoru předváděcí plochy automobilů s hlavním vstupem a s možností vjezdu vystavených automobilů do tohoto prostoru. V prostoru předváděcí haly se nachází prodejní pult a přijímací místo.

 

Stavba je zabezpečena kamerovým systémem a signalizací s PCR. Příslušenství stavby je tvořeno zpevněnými plochami, inženýrskými sítěmi, přístřeškem, vraty, oplocením a venkovním osvětlením.

 

Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vytápění je centrální plynové z kotelny s nuceným obě-hem teplé vody s ovládáním. Je zavedena elektrická světelná i motorová instalace. V budově je provedeno odsávání.

 

Důležité informace:

Minimální požadovaná cena:                                                       100.000 Kč 

Cena dle znaleckého posudku ke dni 11.06.2018:             23.600.000 Kč

- výnosová hodnota:                                                                    23.000.000 Kč

- porovnávací hodnota:                                                               25.500.000 Kč

- tržní hodnota:                                                                             23.600.000 Kč

 

UPOZORNĚNÍ:  Na pokyn insolvenčního správce a zajištěného věřitele se mohou změnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Dále si vyhrazuje insolvenční správce a zajištěný věřitel právo odmítnout kteroukoliv z předložených nabídek a neuzavřít kupní smlouvu s žádným z uchazečů.


UPOZORNĚNÍ: Na nemovitosti je uzavřená nájemní smlouva ze dne 15.09.2017 na dobu neurčitou. Tuto lze dle obecných platných právních předpisů vypovědět bez udání důvodu, výpovědní doba v tomto případě činí 6 měsíců.

Prodej probíhá v rámci insolvenčního řízení společnosti SOME Jindřichův Hradec s.r.o., insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 44 INS 3847/2017.

Termín složení kauce (1. kolo):                               11.12.2018 do 16:00 hod.

Kauce: 300.000 Kč

Kauce se skládá na účet majetkové podstaty (nikoli na účet GAUTE, a.s.)

Číslo účtu: 281863899

IBAN - CZ89 0300 0000 0002 8186 3899

Jako variabilní symbol bude uvedeno IČ nebo rodné číslo Uchazeče, u zahraničních subjektů do zprávy pro příjemce uvést název Uchazeče.

 

Termín podání první nabídky (2. kolo):                 12.12.2018 do 14:00 hod.

Nutno dodat přihlášku s nabídkou:

- Přihlášku ve formě viz Příloha č. 1

- Nabídku kupní ceny ve formě viz Příloha č. 2

- Jednoznačnou a přesnou identifikaci (obsaženo v Příloze č. 2)

- Čestné prohlášení o finančních prostředcích (obsaženo v Příloze č. 2)

- Podepsané akceptované Podmínky výběrového řízení

- 4 x podepsané konečné znění kupní smlouvy (nutný úředně ověřený podpis)

 

Termín podání finální nabídky (3. kolo)*:             18.12.2018 do 14:00 hod.

Nutno dodat:

- Nabídku kupní ceny ve formě viz Příloha č. 2

- Jednoznačnou a přesnou identifikaci (obsaženo v Příloze č. 2)

- Čestné prohlášení o finančních prostředcích (obsaženo v Příloze č. 2)

- 4 x podepsané konečné znění kupní smlouvy (nutný úředně ověřený podpis)

 

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se umístila v prvním kole na prvních třech místech.

 

Vítěz VŘ je povinen uhradit doplatek kupní ceny v rámci Kupní smlouvy do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy obdrží Oznámení o vítězné nabídce potvrzující jeho vítězství; doplatkem kupní ceny je míněn rozdíl mezi nejvyšší dosaženou kupní cenou nabídnutou Vítězem VŘ a složenou Jistotou.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]