aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4213

Byt 2+0 s balkonem a lodžií, UP 43 m2, sídliště Hlinecká, Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 01.04.2019 14:43:00
Aktuální čas 01.04.2020 18:41:16
Konec 15.05.2019 12:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 450 000 Kč
Aktuální cena 802 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodni.jpg
 
Uživatel 1168815.05.2019 12:30:16 802 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:29:57 800 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:25:42 792 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:24:56 790 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:19:57 786 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:19:53 784 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:13:37 782 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:13:19 780 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:12:58 772 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:12:28 770 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:10:56 750 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:10:40 748 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:10:19 746 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:09:43 744 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:09:24 742 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:09:17 740 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:03:44 732 000
Uživatel 1167615.05.2019 12:03:35 730 000
Uživatel 1168815.05.2019 12:00:18 720 000
Uživatel 1167615.05.2019 11:59:48 718 000
Uživatel 1168815.05.2019 11:59:36 716 000
Uživatel 1167615.05.2019 11:59:27 714 000
Uživatel 1168815.05.2019 11:58:53 712 000
Uživatel 1167615.05.2019 11:58:30 704 000
Uživatel 1168815.05.2019 11:58:09 702 000
Uživatel 1167615.05.2019 11:57:55 700 000
Uživatel 1168815.05.2019 11:57:36 692 000
Uživatel 1167615.05.2019 11:57:09 680 000
Uživatel 1168815.05.2019 11:56:56 662 000
Uživatel 1167615.05.2019 11:56:36 660 000
Uživatel 1168815.05.2019 11:56:24 652 000
Uživatel 1167615.05.2019 11:55:53 650 000
Uživatel 1168809.05.2019 15:29:51 630 000
Uživatel 1167608.05.2019 22:46:36 620 000
Uživatel 1168808.05.2019 16:37:51 614 000
Uživatel 1167605.05.2019 15:48:18 612 000
Uživatel 1168802.05.2019 14:49:32 610 000
Uživatel 1167628.04.2019 04:32:40 604 000
Uživatel 1168827.04.2019 11:10:01 602 000
Uživatel 1167624.04.2019 13:09:21 600 000
Uživatel 1168817.04.2019 20:35:53 596 000
Uživatel 1167617.04.2019 14:58:37 594 000
Uživatel 1168817.04.2019 13:26:36 592 000
Uživatel 1167617.04.2019 05:59:39 590 000
Uživatel 1168816.04.2019 21:02:34 582 000
Uživatel 1167616.04.2019 19:35:36 580 000
Uživatel 1168816.04.2019 14:49:01 572 000
Uživatel 1167614.04.2019 21:39:05 570 000
Uživatel 1168814.04.2019 21:11:36 550 000
Uživatel 1167614.04.2019 09:04:12 530 000
Uživatel 1168813.04.2019 20:24:37 500 000
Uživatel 1167612.04.2019 08:51:54 480 000
Uživatel 1168811.04.2019 22:56:06 470 000
Uživatel 1167610.04.2019 11:19:43 460 000
Popis:

Byt 2+0 s balkonem, UP 43 m2, sídliště Hlinecká, Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj   

Prohlídka proběhne dne 27.04.2019 ve 13:00 hod. Účast na prohlídce je nutné potvrdit alespoň 24 hod. předem na kozlanska@gaute.cz.

UPOZORNĚNÍ: Do přiložených fotografií byl přidán aktuální předpis plateb.

UPOZORNĚNÍ: Bytová jednotka disponuje pouze balkonem a nikoliv lodžií, jak bylo původně uvedeno v inzerci.

Prodej členského podílu v bytovém družstvu:  Stavební bytové družstvo Týn nad Vltavou, IČ: 00037851, se sídlem Malostranská 434, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou, spojeného s nájmem bytu č. 14, situovaného v budově č.p. 724, ulice Hlinecká, 375 01 Týn nad Vltavou.

Bytová jednotka č. 14 o dispozici 2+0 a užitné ploše 43 m2 je situována ve 4. NP panelového bytového domu. Vytápění bytu dálkové, ústřední. Okna plastová. Panelový dům je zateplen a byla provedena rekonstrukce výtahu. Dům je situován na sídlišti Hlinecká. V okolí domu veškerá občanská vybavenost, dostatek parkovacích ploch.

Dispozice: 1x pokoj (9,7 m2), 1x kuchyně (20,2 m2), chodba, předsíň, koupelna, WC, balkon, komora, sklep

Adresa: Hlinecká 724, 375 01 Týn nad Vltavou

GPS: 49.2279636N, 14.4305008E

Základní členský vklad: 300,- Kč

Poplatek za převod družstevního podílu: 7.000 Kč

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 41 INS 16356/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Dle Stanov družstva je spoluvlastnictví družstevního podílu vyloučeno.

UPOZORNĚNÍ: Dle Stanov družstva je zastavení družstevního podílu vyloučeno.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je v současnosti užíván dlužníkem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Neporozumněl jsem , co dál s nájemnikem.Je možné nájemníka vystěhovat nebo je to otázka soudního vystěhováni?Děkuji. B.Kříž04.04.2019 14:45:0111673
Dobrý den, při převodu družstevního podílu zanikne nájem dlužníků a bude uzavřena nová nájemní smlouva s kupujícím. Pakliže by dlužník setrval v bytové jednotce a odmítl vystěhování, jednalo by se z jeho strany o neoprávněné užívání, řešením je v takovém případě žaloba na vyklizení. Hezký den, Jana Kozlanská04.04.2019 14:48:48
Současný uživatel je držitelem podilu družstva nebo najemník? Je možná prohlidka?04.04.2019 14:53:0811673
Dobrý den, současný nájemník je členem družstva a jeho družstevní podíl je předmětem prodeje. S pozdravem, Kozlanská 04.04.2019 15:34:077250
Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]