aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3474

Byt 2+1, UP 53,41 m2 (včetně sklepní kóje), ul. Maxe Švabinského, Most, Ústecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 05.06.2018 17:41:00
Aktuální čas 21.11.2019 12:52:07
Konec 20.07.2018 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 340 000 Kč
Aktuální cena 340 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodni 2.jpg
 
Uživatel 1044220.07.2018 11:53:01 340 000
Popis:

Aukce na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 20.07.2018

Byt 2+1, UP 53,41 m2 (včetně sklepní kóje), ul. Maxe Švabinského, Most, Ústecký kraj   

Zděný byt 2+1 před rekonstrukcí se nachází ve 4. NP bytového domu o celkem 6 NP. Okna jsou plastová, orientovaná z kuchyně a ložnice na SV, z obývacího pokoje na JZ. K bytu přísluší sklepní kóje 1. PP. Vytápění ústřední centrální vč. ohřevu TUV. Byt je částečně vyklizený a není již obýván.

Dispozice: předsíň, WC, koupelna, kuchyň (kuchyňský nábytek bez dřezu), dva pokoje

Bytový zděný dům o celkem 6 NP s výtahem je podsklepený, postavený na sídlišti, ul. Maxe Švabinského v Mostě, byl postaven v letech 1960-1970. Nedávno provedena revitalizace obvodového pláště – zateplení, plastová okna, výměna vstupních dveří a nová omítka. Základní infrastruktura dostupná v okolí domu.

Adresa: Maxe Švabinského 2663-2666, 434 01 Most

GPS: 50.498577, 13.636541

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 74 INS 5697/2015

UPOZORNĚNÍ: Bytová jednotka vyžaduje rekonstrukci.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: V katastru nemovitostí je stále zapsáno společné jmění manželů. Situaci řeší insolvenční správce, SJM již bylo vypořádáno, před podpisem kupní smlouvy bude již v katastru nemovitostí zapsáno výhradní vlastnictví dlužníka pana Coveriniho.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]