aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2899

Dražba - byt 3+1 s lodžií, 69m2 ulice v Jamce, Rakovník

    Poslat aukci příteli

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 18.01.2018 14:00:00
Doba do zahájení 1 den 17 hodin
Aktuální čas 16.01.2018 20:44:20
Konec 18.01.2018 15:00:00
Zbývá 1 den 18 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 1 184 000 Kč
Aktuální cena 1 184 000 Kč
Dražební jistota 75 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
dům 1.jpg
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:
Dražba bytu 3+1, 69m2 ulice v Jamce, Rakovník

Předmět dražby:
- jednotka č. 2381/3, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6771 pro katastrální území a obec Rakovník (dále jen „Byt“), vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb. ve 2. NP budovy č.p. 2380, 2381, bytový dům, příslušné k části obce Rakovník II, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4346 pro katastrální území a obec Rakovník (dále jen „Budova“), která je postavena na pozemku parc.č. St. 4847/1, zapsán rovněž na listu vlastnictví č. 4346 pro katastrální území a obec Rakovník, a to včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2527/100000 na společných částech Budovy a na uvedeném pozemku parc.č. St. 4847/1, náležejícího k Bytu, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Rakovník.

Byt je umístěn v panelovém domě  s výtahem, ve 2.NP, napojen na veškeré veřejné inženýrské sítě. Dům byl revitalizován, je provedena nová zateplená fasáda, opraven výtah, plastová okna.

Bytová jednotka se nachází v původním stavu.

Součástí jednotky je lodžie

Jednotka sestává z:
- Kuchyň 11,12 m2
- Pokoj 17,00 m2
- Pokoj 9,47 m2
- Pokoj 11,88 m2
- Předsíň 9,24 m2
- WC 1,04 m2
- Koupelna 2,86 m2
- Lodžie 6,96 m2

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Dražba v rámci insolvenčního řízení: Alena Burešová

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka:          dne 4.1.2018 v 15:00 hod.
II. prohlídka:         dne 10.1.2018 v 15:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby tj. na adrese V Jamce 2381, 269 01 Rakovník, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.


Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A2899

Datum zahájení dražby: 18.1.2018
Čas zahájení dražby: 14:00hod.

Datum ukončení dražby: 18.1.2018
Čas ukončení dražby: 15:00hod.
(automatické prodlužování o 5min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 1,184.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 1.9.2017:  1,480.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 75.000,-Kč
Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]