aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4153

Dražba RD 6+1 s dvougaráží, užitná plocha 293m2, pozemek 740m2, Nové Město na Moravě, Vysočina

    Poslat aukci příteli

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.05.2019 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 25.06.2019 05:37:10
Konec 15.05.2019 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 4 500 000 Kč
Aktuální cena 4 500 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
4.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 15.05.2019 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 15.05.2019 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A4153 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:
DRAŽBA - rodinný dům s dispozicí 6+1 s celkovou užitnou plochou 293m2, celkovou plochou pozemku 740m2, garáží pro dvě vozidla, postavený v severní okrajové části města. Celkový stavebně technický stav je posudkem označen jako velmi dobrý.

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A4153

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Ing. Kateřina Freiwaldová, KSBR 44 INS 484/2018-B-5

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parc.č. 3495/25, orná půda,
- pozemek parc.č. 3495/48, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1158, rodinný dům, příslušná k části obce Nové Město na Moravě,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3486 pro katastrální území a obec Nové Město na Moravě, vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, KP Žďár nad Sázavou, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Popis předmětu dražby a lokality:
Rodinný dům č.p. 1158:
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou stavbu, která má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dům byl postaven a zkolaudován v roce 2006. Dispozičně dům obsahuje byt o dispozici 6+1 a vnitřní garáž pro dvě osobní vozidla. Stavba je napojena na vodovod z řádu, kanalizaci do řádu a el.nn. Vytápění je ústřední teplovodní podlahové z elektrokotle. Ohřev TUV zajištěn elektrokotlem. Ostatní vybavení tvoří krb v obývacím pokoji a centrální vysavač. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Přístup je zajištěn z veřejné komunikace.

Dispoziční řešení a výměry
I.NP - celková užitná plocha - 167,17m2, konstrukční výška podlaží - 2,95m
zádveří - 4,42m2
hala - 20,45m2
WC - 3,58m2
koupelna - 7,38m2
ložnice - 20,81m2
obývací pokoj - 35,52m2
zimní zahrada - 11,97m2
kuchyň+jídelna - 27,04m2
garáž - 36m2

Podkroví - celková užitná plocha - 126,23m2, konstrukční výška podlaží - 2,35m
hala - 14,36m2
pracovna - 27,83m2
WC - 2,85m2
koupelna - 8,71m2
pokoj - 21,22m2
pokoj - 35,20m2
pokoj - 16,06m2

Na předmět dražby nebo jeho části nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 8.4.2019 v 10:00 hod.
II. prohlídka - dne 11.4.2019 v 10:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby tj. na adrese Karníkova 1158, 59231 Nové Město na Moravě, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Navrhovatel a dražebník upozorňují, že předmět dražby je užíván dlužníkem a jeho druhem. Dlužník doposud odmítl zpřístupnit předmět dražby k prohlídkám, lze předpokládat, že prohlídky předmětu dražby neumožní.

Datum zahájení dražby: 15.5.2019
Čas zahájení dražby: 13:00hod.

Datum ukončení dražby: 15.5.2019
Čas ukončení dražby: 14:00hod.
(automatické prodlužování o 5min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 4,500.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 21.2.2019:  4,500.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 250.000,-Kč
Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:
Navrhovatel a dražebník upozorňují, že předmět dražby je užíván dlužníkem. Lze předpokládat problémy při předání předmětu dražby vydražiteli. Dlužník byl upozorněn insolvenčním správcem na povinnost vyklidit předmět dražby dle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]