Evid. číslo: A7287

Frézka univerzální Stankoimport 6P81, 1985, ZEMĚDĚLSKÉ STROJE JARO 2024

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.04.2024 12:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 12:47:27
Konec 31.05.2024 13:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 19 000 Kč
Aktuální cena 19 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.04.2024 12:00:00
Konec 31.05.2024 13:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 19 000 Kč
Aktuální cena 19 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18415 30.05.2024 14:27 19 000 Kč

Popis

Frézka univerzální Stankoimport 6P81, 1985, ZEMĚDĚLSKÉ STROJE JARO 2024

RV: 1985

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. Odpočet DPH je možný.

Osobní prohlídka se koná pouze dne 16.05.2024 od 9:00 hod. do 12:00 hod. (jiný termín není možný). Sraz zájemců je na adrese: Žižice 20, 274 01 Žižice, GPS: 50.2484100N, 14.1532714E. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ:

Doporučujeme osobní prohlídku, jedná se o použité stroje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Účastník aukce vstupem do aukce akceptuje vzor kupní smlouvy uvedený v Přiložených dokumentech pod aukcí a zavazuje se kupní smlouvu v tomto znění uzavřít, stane-li se vítězem aukce.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Konečná cena podléhá schválení prodávajícího. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu na místě při převzetí předmětu prodeje, pakliže se vítěz aukce (kupující) nedostaví k podpisu dokumentace sám osobně, vybaví pověřenou osobu přebírajícího (např. i dopravce) úředně ověřenou plnou mocí, kterou tento předá na místě prodávajícímu a na základě které bude moci dokumetnaci za kupujícího podepsat.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít nejpozději 31.7.2024. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen nejpozději den před převzetím předmětu aukce na účet zprostředkovatele (účet kauce) č. 2501886179/2010; VS a SS shodné jako u kauce

Veškeré náklady spojené s převzetím, případně s registrací a pojištěním předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

agricultural_machinery_2024

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce