aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2884

INVESTICE - Prodej bytový dům Česká Lípa - 124 bytových jednotek - ROČNÍ VÝNOS 10,6 mil. Kč

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.09.2017 10:00:00
Aktuální čas 23.10.2018 03:36:38
Konec 1.kola 14.11.2017 17:00:00
Místo předložení návrhu sídlo společnosti GAUTE, a.s., Lidická 26, Brno, 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 15.11.2017 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 22.11.2017 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 85 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 5 000 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
5.jpg
 
Popis:
Výběrové řízení na prodej bytového domu se 124 byty ve městě Česká Lípa, Liberecký kraj.  Aktuální čistý roční výnos cca 10,6 mil.Kč/rok.  INVESTICE!!

Předmět prodeje:
A) věci nemovité:
- pozemek parc. č. 5786/133, v k. ú. Česká Lípa, o výměře 5869 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2352 zp. využití bytový dům, adresa Jáchymovská 2352, v části obce Česká Lípa,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4909 pro katastrální území a obec Česká Lípa, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj KP Česká Lípa.

B) věci movité:
veškeré vybavení a zařízení umístěné v nemovitosti uvedené pod písm. A. této Přílohy a to zejména: postele, skříně, židle, stoly, záclony, závěsy, kuchyňský kout se spotřebiči, samostatně stojící lednice.

Předmět prodeje tvoří soubor dvou navzájem provozně propojených staveb nacházejících se ve městě Česká Lípa, v okrajové části města v ulici Jáchymovská. Bytový dům se nachází na vlastním pozemku s napojením na všechny IS (voda, elektro, plyn, kanalizace). Bytový dům obsahuje celkem 124 bytových jednotek. Objekt je panelový, má 6 NP v bytové části a 2 NP v přidruženém objektu bývalé restaurace. Tyto části jsou propojeny spojovací budovou, kde je zázemí domu, úklid, údržba apod. Předmět prodeje má dobrou polohu s ohledem na pronájem, dobrou dopravní dostupnost.

Ekonomika objektu:
• Hrubý výnos za 12 měsíců cca 13,2 mil.Kč
• Aktuální náklady za 12 měsíců (září 2016 - srpen 2017  - elektřina, voda, plyn) - 2,64 mil.Kč
• Čistý roční výnos (po odečtení nákladů na energie) cca 10,6 mil.Kč/ rok
• Zůstatek úvěru 11,2 mil.Kč – bude uhrazen z kupní ceny
• Obsazenost dlouhodobě 92 % - 100% - bydlí zde lidé i celé rodiny s dětmi, kteří pracují ve Škodě Mladá Boleslav a ostatní zaměstnanci z průmyslové zóny v České Lípě, převážně ze zahraničí.
• Další zlepšení ekonomiky představuje nyní nevyužívaný objekt bývalé restaurace

Aktuálně je 42 bytů pronajato stálým nájemníkům a 74 bytů je agenturně pronajímáno pro zaměstnance z průmyslové zóny  v České Lípě a Škoda Mladá Boleslav.

Manažerský den - prověrka podkladů:
1. termín manažerského dne se bude konat po prohlídce dne 12.10.2017
2. termín manažerského dne se bude konat po prohlídce dne 2.11.2017

Účast na manažerském dnu je třeba potvrdit minimálně 24 hodin přede dnem konání a to mailem na charvat@gaute.cz. V případě, že žádný zájemce nepotvrdí daný termín, bude tento termín zrušen !!

V rámci manažerského dne budou pro zájemce připraveny bližší podklady a to sice:
• přehled nájemních smluv a faktur za nájemní ubytování
• nákladové položky rok 2016 a rok 2017 (energie, správa, pojištění, daň...)
• technická dokumentace k domu (půdorysy, revize, kotelna...)
• časový prostor pro další otázky zájemců

Dispozice bytových jednotek:
• 70 x 2+kk + 54 x Garsonka
• Vyjma 1.NP mají všechny byty lodžii
• Dále jsou v komplexu kanceláře, prádelna domu, úklidová místnost, místnost údržby a zázemí pro zaměstnance domu
• Dům má vlastní plynovou kotelnu a 2 výtahy
• Vedle bytového domu je propojený objekt bývalé restaurace a vinárny – dnes nevyužívané – uvažována výstavba cca.27x 2+1 a Garsonka
• Parkování před domem, vlastníkem parkovacích ploch město či částečně na vlastním pozemku

Technické údaje:
• Výstavba a kolaudace budovy 1985
• Pozemek 5.869 m2
• Celkem užitné plochy domu 7.290 m2
• Bytové plochy 4.732 m2
• Společné plochy 1.519 m2
• Plocha komerční části (restaurace,
skladu, kuchyně atd.) 1.040 m2
z plochy komerční části je možný redevelopment cca 800 m2, s cca 27 byty

Rekonstrukce a investice:
• 2012 nová střecha bytové části
• 2015 kompletní rozvody vody, svislé i ležaté
• 2015 nově vzniklé - výstavba 30 bytových jednotek
• 2015 nově rekonstruováno 125 kuchyní vč.linek a 80 koupelen
• 2015 centrální wifi internet pro každou bytovou jednotku a pro všechny prostory v domě, každá jednotka připojena na rozvod UPC

Toto výběrové řízení se neřídí obchodními podmínkami portálu www.verejnedrazby.cz, ale samostatnými ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A2884, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

JISTOTA - KAUCE SE HRADÍ NA ÚČET UVEDENÝ VE ZVLÁŠTNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH PRO VŘ A2884 - ÚČET Č. 2773690153/0800 vedený u Česká spořitelna a.s., IBAN CZ78 0800 0000 0027 7369 0153, SWIFT: GIBACZPX - jedná se o účet prodávajícího. Zprostředkovatel výslovně prohlašuje a prodávající a uchazeč berou na vědomí, že zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za složenou kauci na účet prodávajícího, ani za splnění závazků prodávajícího vůči uchazeči.

Dosažená cena bude rozdělena v tomto poměru:
95% připadne na nemovitosti uvedené výše pod písm. A)
5% připadne na movité věci uvedené výše pod posm. B)

Zájemce o účast v této aukci (výběrovém řízení) a o předložení nabídky v této aukci (výběrovém řízení) musí splnit požadavky stavené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro VŘ A2884. Tyto ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VŘ A2884 jsou uveřejněny v Prováděcí dokumentaci této aukce. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VŘ A2884.pdf.

Termin konání prohlídek:
1. termín: 12.10.2017 ve 12:00hod.
2. termín: 2.11.2017 ve 12:00hod.

Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin přede dnem konání prohlídky a to mailem na charvat@gaute.cz. V případě, že žádný zájemce nepotvrdí daný termín prohlídky, bude tento termín prohlídky zrušen !!!

Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Jáchymovská 2352, 470 01 Česká Lípa
GPS: 50.7000469N, 14.5358519E

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A2884, minimální požadovaná cena ve VŘ: 85,000.000,-Kč.

Termíny: Termín složení kauce: do 14.11.2017 do 17:00hod., Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 15.11.2017 do 14:00hod., Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 22.11.2017 do 14:00hod..

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně po skončení 2.kola informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena nejpozději do 45 dnů ode dne oznámení o vítězné nabídce. Toto oznámení bude vítězi výběrového řízení doručeno nejpozději do 10 dnů ode dne konání 3.(finálního) kola výběrového řízení. 

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]