aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3218

Komerční pozemky určené pro výrobu a skladování, včetně zázemí v budově historické tvrze Býšov, Knín – ČR, 113.877 m2

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 12.02.2018 10:25:00
Aktuální čas 19.12.2018 12:28:23
Konec 1.kola 14.03.2018 18:00:00
Místo předložení návrhu https://www.verejnedrazby.cz/A3218 případně Lidická 26, 60200, Brno
čas předložení návrhů 2.kola do 15.03.2018 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 15.03.2018 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 42 350 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 2 000 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC02672.JPG
 
Popis:
Komerční pozemky územním plánem určené pro výrobu a skladování, připraveny k výstavbě, včetně administrativního zázemí v budově historické tvrze Býšov, 113.877 m2

Předmětem prodeje je komerční pozemek územním plánem úrčený pro výrobu a skladování a kompletně zrekonstruovaný areál tvrze, která je kulturní památkou a jejíž historie sahá až do druhé poloviny 14. století. V areálu tvrze se nacházejí kanceláře společnosti, jednací místnost a muzejní expozice.

Pozemky se hodí pro výstavbu průmyslové zóny. Prodávající stále má i platné stavební povolení na výstavbu lihovaru. Ve fázi územního rozhodnutí je projekt výstavby centra výroby elektrické energie z bioethanolu nebo ze zemního plynu o výkonu 45 MW na pozemcích ve vlastnictví společnosti.

Výhody:
-    Lokalita umožňující nadstandardní připojení na technickou infrastrukturu
o    Vybudován nový vodovod k patě pozemku
o    Rozvod elektrické energie vybudován pro příkon 5MW
o    Zpracován projekt výstavby STL plynovodu
-    Administrativní zázemí v budovách zrekonstruované středověké tvrze
-    Přístup po vlastní komunikaci
-    Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu JETE bez trvale bydlících obyvatel
-    Dostatek volných pracovních míst v lokalitě
-    Atraktivní velikost pozemků
-    Areál není zatížen žádnými nájemními smlouvami
-    Zástavní právo FÚ pro JČK bude při prodeji současným majitelem vyplaceno (viz. Protokol z jednání FÚ)

Plocha pozemku: 113.877 m2.

Sítě: vodovod k patě pozemku, el.en, objekt tvrze kompletně zásobován vodou z vlastní studny, možnost zřízení ST plynovodu,
Prodej 100 % věcí nemovitých.

Adresa:  Knín 14, 375 01  Temelín – Knín, okres České Budějovice, Jihočeský kraj
GPS: 49.1596839N, 14.4001911E

Prohlídky předmětu výběrového řízení jsou možné  po předchozí telefonické dohodě.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A3218

Požadovaná kauce: 2.000.000 Kč.
Minimální požadovaná cena vč. DPH: 42.350.000 Kč
Lze uplatnit odpočet DPH

Termín složení jistiny a podpisu dohody o složení kauce:    14.03.2018    do 18:00
Termín podání cenové nabídky (2.kolo):             15.03.2018     v 11:00
Termín podání finální nabídky (3.kolo)*:             15.03.2018    ve 14:00
*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky).

Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

UPOZORNĚNÍ: Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je uzavření Dohody o složení kauce a složení kauce.

Pozemky: Předmětem prodeje je celkem 113.877 m2 pozemků v areálu bývalého statku Býšov, který se nachází 7 km jižně od Týna nad Vltavou, z nichž převážná většina je v územním plánu určena pro výrobu a skladování (viz. Výměry). Pozemky se nacházejí ve II. bezpečnostní zóně v ochranném pásmu Jaderné elektrárny Temelín („JETE“), tedy v oblasti bez trvale bydlících obyvatel. Při výstavbě a provozu výrobního závodu proto nemohou nastat žádné problémy s obyvateli okolí.

Na pozemcích plánovaných pro výstavbu lihovaru a jeho případné rozšíření (celkem cca. 9 ha), tedy na těch pozemcích, kde územní plán umožňuje výstavbu objektů výroby a skladování, je proveden inženýrsko-geologický průzkum a na pozemcích pro výstavbu lihovaru i záchranný archeologický průzkum.

Součástí předmětu prodeje je kompletně zrekonstruovaný areál tvrze, která je kulturní památkou (viz. Vyjádření NPÚ – Tvrz Býšov) a jejíž historie sahá až do druhé poloviny 14. století. V areálu tvrze se nacházejí kanceláře společnosti, jednací místnost a muzejní expozice.

Dopravní obslužnost: Dopravní obslužnost pozemků společnosti je zajištěna po nově zrekonstruované příjezdové cestě v délce 2 km s veřejným provozem (v předčasném užívání, bez finální ABS vrstvy), ve vlastnictví společnosti. Z cesty je možno obsluhovat i další pozemky jiných vlastníků, o které je potenciálně možno celý areál rozšířit.

Prodávající má právo do 12.5.2018 koupě železniční vlečky v areálu sila Temelín za cenu 3.400.000,- Kč (vzdálenost vlečky od areálu po silnici je cca 8km).

Elektrická energie:  Pozemky jsou připojeny na hladině nízkého napětí („NN“). Smlouva o připojení na síť vysokého napětí („VN“) je uzavřena pro rezervovaný příkon 5 000 kW (5MW) v napěťové úrovni VN 22kV a podíl JZL na nákladech připojení byl uhrazen.

Nad pozemky společnosti prochází elektrické vedení, na kterém je vedeno  VN 22 kV ve vlastnictví E.ON a velmi vysokého napětí („VVN“) 110 kV ve vlastnictví ČEPS. Vedení VVN 110 kV slouží k záložnímu napájení Jaderné elektrárny Temelín.

Voda: Byly postaveny vodovody pitné a užitkové vody v délce cca 2 km, jejichž užívání je povoleno platnými rozhodnutími vydanými příslušným odborem životního prostředí. Vodovod pitné vody je připojen k vodovodnímu řadu a je ukončen na hranici plánovaného závodu. Vodovod užitkové vody je připojen na areál JETE. Je hotov včetně části uvnitř JETE a je ukončen na hranici plánovaného závodu. Jsou zasmluvněny dodávky surové vody z JETE v objemu 456,4 tis. m3 ročně. Cena vody je zlomková v porovnání s pitnou vodou, což představuje významný ekonomický benefit pro libovolnou výrobu, kde je potřeba technologická voda.

Teplo: Je zpracován projekt výstavby STL plynovodu, na který je vydáno stavební povolení. Projekt je ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., který je ochoten jej za ujednaných podmínek prodat. Smlouvy o smlouvách budoucích ke zřízení věcného břemene, resp. služebnosti sítě dle nové legislativy jsou s vlastníky dotčených pozemků uzavřeny.

Předmět prodeje se skládá z pozemků:
-    pozemek parc.č. St. 6 o výměře 8094 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 14, zp.využití objekt k bydlení, v části obce Knín,
-    pozemek parc.č. 48/2 o výměře 266 m2, zahrada,
-    pozemek parc.č. 57/7 o výměře 713 m2, lesní pozemek,
-    pozemek parc.č. 71/1 o výměře 90 m2, trvalý travní porost,
-    pozemek parc.č. 72/4 o výměře 1014 m2, vodní plocha,
-    pozemek parc.č. 72/10 o výměře 121 m2, vodní plocha,
-    pozemek parc.č. 73/5 o výměře 189 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 73/7 o výměře 264 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 73/8 o výměře 113 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 74 o výměře 1944 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 75/1 o výměře 19 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 75/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 75/3 o výměře 365 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 75/4 o výměře 1026 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 76/2 o výměře 377 m2, zahrada,
-    pozemek parc.č. 80/4 o výměře 307 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 80/9 o výměře 803 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 80/10 o výměře 29143 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 83/2 o výměře 95 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 90/2 o výměře 406 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 92/8 o výměře 22 m2, orná půda,
-    pozemek parc.č. 111/5 o výměře 146 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 111/7 o výměře 19 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 115/5 o výměře 62 m2, orná půda,
-    pozemek parc.č. 118/1 o výměře 1134 m2, trvalý travní porost,
-    pozemek parc.č. 118/5 o výměře 47 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 119/3 o výměře 874 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 119/8 o výměře 400 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 119/12 o výměře 12 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/7 o výměře 1165 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/8 o výměře 12202 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/10 o výměře 2016 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/11 o výměře 5893 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/12 o výměře 663 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/13 o výměře 69 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/14 o výměře 294 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/15 o výměře 96 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/16 o výměře 20 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/17 o výměře 242 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/18 o výměře 21 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/19 o výměře 4 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 121/23 o výměře 712 m2, orná půda,
-    pozemek parc.č. 124/4 o výměře 82 m2, trvalý travní porost,
-    pozemek parc.č. 127/2 o výměře 159 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 129/2 o výměře 199 m2, trvalý travní porost,
-    pozemek parc.č. 129/5 o výměře 25386 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 132/2 o výměře 123 m2, vodní plocha,
-    pozemek parc.č. 145/2 o výměře 866 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 885/4 o výměře 118 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 889/30 o výměře 491 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 892/7 o výměře 612 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 892/8 o výměře 141 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 892/9 o výměře 109 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 893/4 o výměře 3741 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 893/12 o výměře 526 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 894/13 o výměře 229 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 903/12 o výměře 8717 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 905/2 o výměře 647 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 905/3 o výměře 89 m2, ostatní plocha,
-    pozemek parc.č. 905/16 o výměře 82 m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 581 pro katastrální území Knín, obec Temelín, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP České Budějovice (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Předmět prodeje se prodává „úhrnkem" tzn. bez záruky. Náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující. Celková kupní cena je stanovena vč. provize.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy: do 20-ti dní ode dne skončení aukce.
Lhůta pro zaplacení kupní ceny: do 60-ti dní od podpisu kupní smlouvy.

Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]