aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3262

Opakovaná aukce - Prodej administrativní budova vhodná pro sídlo firmy, vč. menšího skladu, UP budovy 243m2, Ostrava

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 22.02.2018 11:00:00
Aktuální čas 19.12.2018 12:29:07
Konec 26.04.2018 17:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 300 000 Kč
Vyvolávací cena 1 580 000 Kč
Aktuální cena 1 580 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 120 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG5676.jpg
 
Uživatel 1012126.04.2018 15:01:061 580 000
Popis:
V souladu s obchodními podmínkami byla aukce prodloužena.

Prodej podsklepené stavby administrativní budovy se dvěma nadzemními podlažími vč. malého skladu, ul. Dobrovského č.p. 631, Ostrava, k.ú. Přívoz, Moravskoslezský kraj. Vyvolávací cena činí cca 80% znaleckého posudku.


Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 603 o výměře 264m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stabva č.p. 631, zp.využití obč.vybavenost, v části obce Přívoz,
- pozemek parc.č. St. 2654 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití garáž,
- pozemek parc.č. 526/4 o výměře 134 m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 971 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o krajní řadovou stavbu administrativní budovy, příslušenství tvoří stavba garáže - využívána jako sklad a vedlejší stavba skladu (jednoduchá mobilní stavba). Budova je podsklepená a má dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. V roce 2009 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor - nové rozvody instalací - voda, odpady, vytápění, plyn, elektro, podlahy, vnitřní omítky, SDK podhledy, okna, dveře, soc.místnosti.
IS: kanalizace, voda, plyn, el.. Přístup z veřejné komunikace.
Budova se nachází při ulici Dobrovského, v sousedství komerčních objektů a průmyslových areálů. Vzdálenost od centra města je cca 2,5km, napojení na dálnici D1 do 1,5km.

Dispoziční řešení:
1.PP - schodiště, sklepní prostory
1.NP - kanceláře, průchod budovou, chodba, schodiště, recepce, soc.zázemí (umývárna, wc)
2.NP - kanceláře, schodiště, chodba, soc.zázemí (sprchový kout, wc)

Výměry:
1.PP - celková užitná plocha: 106m2
1.NP - celková užitná plocha: 122m2
2.NP - celková užitná plocha: 121m2

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 22.3.2018 ve 14 hod.
II. termín: 19.4.2018 ve 14 hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese Dobrovského 631/37, 702 00 Ostrava-Přívoz.
GPS souřadnice: 49.8565042N, 18.2645286E

Účast na prohlídce je NUTNÉ potvrdit min. 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406!!

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka NOVAGLASS s.r.o. v insolvenčním řízení.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem .
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]