aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3365

Opakovaná aukce - Prodej RD s dispozicí 5+1 vč. 2x garáž, obec Libušín, okres Kladno

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.04.2018 11:00:00
Aktuální čas 16.09.2019 08:49:44
Konec 20.06.2018 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 1 800 000 Kč
Aktuální cena 1 800 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 110 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
SDC12716.JPG
 
Uživatel 1029920.06.2018 13:56:501 800 000
Popis:
Prodej podsklepeného rohového rodinného domu č.p. 104 se dvěmi garážemi v obci Libušín, k.ú. Libušín, okres Kladno. 

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 304 o výměře 373 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 104, zp.využití rod.dům, v části obce Libušín,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 308 pro katastrální území Libušín, obec Libušín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kladno.

Popis předmětu prodeje:
Rodinný dům je zděný, podsklepený, má jedno nadzemní podlaží, prostornou terasu a dvě garáže. Vytápění je ústřední, plynový kotel, ohřev TUV zásobník napojený na plynový kotel. Celková užitná plocha domu činí 603m2. Celková výměra pozemku činí 373m2.
Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Dispoziční řešení:
1.PP - schodiště na terasu, sklepy, kotelna, 2x garáž. Podlahová plocha podlaží: 337m2.
1.NP - terasa, dvůr, 6x obytná místnost, hala, chodba, šatna, koupelna a wc. Podlahová plocha podlaží: 184m2
Půda. Podlahová plocha podkroví: 84m2.

IS: plyn, el 230/400V, kanalizace, voda. Přístup po veřejné zpevněné komunikaci.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 18.5.2018 v 15:00hod.
II. termín: 8.6.2018 v 15:00hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Na Letné 104, 273 06 Libušín.
GPS souřadnice:  50.1697492N, 14.0548086E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]