aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3586

Opakovaný prodej Byt 3+1 o výměře 71m2, Hranice, ul. Studánka 175, okres Cheb

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Waugh Jana
Email jana.waugh@gaute.cz
Telefon 730 574 140
Začátek 09.08.2018 14:24:00
Aktuální čas 21.10.2019 11:53:17
Konec 18.09.2018 14:34:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 285 000 Kč
Aktuální cena 310 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_7660.JPG
 
Uživatel 1066418.09.2018 14:28:55 310 000
Uživatel 590018.09.2018 14:22:15 300 000
Uživatel 1066418.09.2018 14:18:37 295 000
Uživatel 590018.09.2018 13:45:31 290 000
Uživatel 1066417.09.2018 10:53:52 285 000
Popis:

Byt 3+1 o výměře 71m2, Hranice, ul. Studánka 175, okres Cheb


Prodej bytu 3+1 o výměře 71m2 (součástí plochy bytu je lodžie o ploše 4,41m2 a sklep). Byt se nachází ve 2.patře bez výtahu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Fasáda domu je zateplená a stavebně-technický stav objektu je dobrý. Nemovitá věc je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu.

Adresa:
Studánka 175, 352 01, Hranice, okres Cheb, Karlovarský kraj

GPS:
N 50°16.82608', E 12°10.27005'

Dispozice: kuchyň (11,41 m2), 3 pokoje (20,32+12,42+12,06 m2), předsíň (8,82 m2),
koupena (2,56m2)+ WC, sklep (2,64 m2).

Cena obvyklá za byt dle znaleckého posudku ze dne 23.11.2017: 495 000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 52 INS 13465/2017

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.


Odměnu zprostředkovatele hradí prodávající.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]