aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4110

Opakovaný prodej podílu id. 1/6 na bytové jednotce 2+1, UP 71 m2, ul. Okružní, Josefov u Jaroměře

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 11.02.2019 16:16:00
Aktuální čas 28.03.2020 13:04:26
Konec 02.04.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 71 200 Kč
Aktuální cena 71 200 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_7218.JPG
 
Uživatel 1148208.03.2019 07:18:2571 200
Popis:

Podíl o velikosti id. 1/6 na bytové jednotce 2+1, UP 71 m2, ul. Okružní, Josefov u Jaroměře, Královehradecký kraj

Byt 2+1 s velkými technickými prostory v obytném domě původní zástavby historického města Josefov, které bylo vybudováno v 80. až 90. letech 18. století. Josefov u Jaroměře se nachází cca 14 km od Hradce Králové. Bytový dům disponuje dvěma nadzemními podlažími – 1.NP je technickým podlažím, ve 2.NP jsou poté umístěny bytové jednotky. Dům je napojen na vodu a kanalizaci, plyn zaveden není. před domem je možné bezplatně parkovat. Vlastní bytová jednotka je umístěna ve 2. nadzemním podlaží, ve shodném půdorysu jednotky je v 1. NP umístěn technický prostor, který rovněž patří k bytovce, dle informace uživatelů bytu jde o sklepní prostor. byt je v zanedbaném neudržovaném stavu, vybavenost minimální, pouze studená voda, topení v jedné místnosti kamny na tuhá paliva.

Adresa: Okružní 244, 551 02 Jaroměř – část obce Josefov, okres Náchod, Královéhradecký kraj

GPS: 50°20'19.735"N, 15°56'4.202"E

Cena obvyklá ideální 1/6 dle znaleckého posudku ze dne 05.04.2018: 107.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 15 INS 29547/2016-A-8

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Dobrý den,poslal jsem požadovanou kauci a stále ještě nejsem připuštěn k dražbě.Děkuji za informace.Vratislav Jirousek.06.03.2019 11:31:0011482
Dobrý den, vstup do aukce máte povolen. V případě problémů s přihazováním mne neváhejte kontaktovat na tel. 776 118 336.08.03.2019 00:08:56
Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]