aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3183

Prodej areálu vč. vnitřního vybavení - JATKA JANOV - budovy 913m2, pozemek 3314m2, okres Rakovník

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 11.01.2018 18:33:00
Aktuální čas 20.04.2019 16:38:14
Konec 1.kola 28.02.2018 13:00:00
Místo předložení návrhu Gaute a.s., Lidická 26, Brno - 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 28.02.2018 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 28.02.2018 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 2 596 500 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 175 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_4885.JPG
 
Popis:
Prodej areálu vč. vnitrřního vybavení - JATKA JANOV - budovy 913m2, pozemek 3314m2, okres Rakovník

Areál využívaný jako jatka - v současné době bez jateční registrace
Včetně vnitřního vybavení jatek- soupis pod textem
Nesourodý stav nemovitostí - rekonstruováno průběžně

Areál se skládá z:

Dům čp. 76 - provozně administrativní budova
Dům čp. 14
Provozně výrobní objekt
Expedice
Chladírna - není zakreslena v KM
Údržba
Kotce
zděný sklad
kontejnerový sklad
garáž
elektrorozvodna

Areál napojen na obecní vodovod, kanalizace do vlastní jímky, el. energie


Kancelářské plochy 125m2 vytápěných ploch
Skladové nebo výrobní plochy 543m2
vytápěných ploch
Sklady nevytápěné 235m2

NESOULAD MEZI ZÁPISEM V KN A LV Č. 208 - podrobnosti ve znaleckém posudku

Kompletní soupis vnitřního vybavení a identifikaci nemovitostí dle KN naleznete pod textem v příloze: Předmět prodeje_jatka janov

Podrobnosti o nemovitostech naleznete pod textem ve  znaleckém posudku

Podrobnosti o vnitřním vybavení naleznete p
od textem v příloze Tržní Expertiza - vnitřní vybavení jatek (automobil MAN není součástí této aukce)


Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka  JUPITER center, s.r.o.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje

Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Prodej podléhá schválení insolvenčního správce
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.



Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]