aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3494

Prodej byt 1+kk, 30m2, po rekonstrukci, osobní vlastnictví, Jaroměř, okres Náchod

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.06.2018 11:00:00
Aktuální čas 20.06.2019 19:30:58
Konec 23.08.2018 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 300 000 Kč
Vyvolávací cena 629 000 Kč
Aktuální cena 634 083 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: F - Velmi nehospodárná
 
DSCN4632.JPG
 
Uživatel 1034323.08.2018 13:59:59 634 083
Popis:
Prodej bytu 1+kk o velikosti 30m2 ve 2.NP kompletně rekonstruovaného domu v Jaroměři, část Josefov, ul. Rudé armády.

Byt má výměru 30,2m2, nachází se ve 2.NP, obsahuje pokoj s kuchyňským koutem 23,4m2, koupelnu s WC o výměře 3,75m2 a předsíň 3,11m2. Do bytu není zaveden plyn, TUV el. bojler. Orientace bytu je SZ a JZ. Byt již dlužník neužívá, je vyklizený.

Dům byl totálně rekonstruován včetně dodatečné izolace proti zemní vlhkosti, nových stropů a krovů. V domě není výtah. Vytápění jednotek ze dvou plynových kotlů umístěných ve 2.NP. 

Kategorie energetické náročnosti F. 

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termín prohlídek: 25.7.2018 v 16hod. a 14.8. 2018 v 16hod. na adrese Rudé armády 393, 551 02 Jaroměř-Josefov.
GPS: 50.3361081N, 15.9195039E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Předmět prodeje:
jednotka č. 393/227, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3984 pro katastrální území Josefov u Jaroměře, obec Jaroměř, situovaná v budově č.p. 393, byt. dům, část obce Josefov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3936 pro katastrální území Josefov u Jaroměře, obec Jaroměř, postavené na pozemku parc.č. 163/1 o výměře 719m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na listu vlastnictví č. 3936 pro katastrální území Josefov u Jaroměře, obec Jaroměř, a podíl na pozemku p.č. 164/7 o výměře 19m2, ostatní plocha, zapsán na listu vlastnictví č. 3974 pro katastrální území Josefov u Jaroměře, obec Jaroměř, vše u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 299/12388 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 299/12388 na pozemcích výše uvedených, náležejícího k předmětné jednotce.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]