aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3589

Prodej komerčního pozemku - drobná výroba a služby, 9843m2, Jinačovice, okres Brno - venkov, 1081Kč/m2

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 14.08.2018 14:00:00
Aktuální čas 21.07.2019 00:02:28
Konec 14.09.2018 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 10 640 000 Kč
Aktuální cena 14 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 600 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
814ff57e-fd28-4ebd-98bf-42d5c6dc7cc7.jpg
 
Uživatel 1063414.09.2018 14:55:1014 000 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:54:5413 910 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:48:1413 900 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:47:5813 810 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:43:2813 800 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:42:5513 750 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:38:2513 700 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:37:4313 610 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:33:2113 600 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:32:5513 550 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:28:4413 300 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:27:5313 250 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:23:4913 000 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:22:5512 950 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:19:2612 600 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:17:5312 560 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:14:3112 200 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:12:5312 040 000
Uživatel 1064714.09.2018 14:08:3911 650 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:07:4911 640 000
Uživatel 1064714.09.2018 14:03:2511 350 000
Uživatel 1064814.09.2018 14:02:5111 310 000
Uživatel 1063414.09.2018 14:01:4011 210 000
Uživatel 1064714.09.2018 13:58:3211 200 000
Uživatel 1064814.09.2018 13:58:2311 110 000
Uživatel 1063414.09.2018 13:57:5911 100 000
Uživatel 1064714.09.2018 13:57:5211 050 000
Uživatel 1064814.09.2018 13:57:2111 010 000
Uživatel 1063414.09.2018 13:56:5610 810 000
Uživatel 1064714.09.2018 13:55:5310 800 000
Uživatel 1064814.09.2018 13:55:3110 750 000
Uživatel 1063410.09.2018 13:13:4810 650 000
Uživatel 1059010.09.2018 11:04:1910 640 000
Popis:
Prodej komerčního pozemku - drobná výroba a služby, 9843m2, Jinačovice, okres Brno - venkov (1081Kč/m2)

cena dle znaleckého posudku - 13 300 000 Kč (1350 Kč/m2)

Jedná se o rovinaté pozemky, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru (šířka cca 54 m, délka cca 182 m), které jsou využívané v jednotném funkčním celku, jako oplocený skladový areál bez budov.

Na severní a jižní straně areál sousedí s obdobnými areály, na kterých již byla realizována výstavba hal a budov. Na západní straně sousedí se zemědělskými pozemky (ornou půdou). Na východní straně je areál vlastním sjezdem napojen na přístupovou komunikaci (silnice III/3846).  Areál je napojen na el.NN (rozvodná skříň je umístěna u plotu na SV straně)

Areál lze napojit na veškeré hlavní řady inženýrských sítí, které vedou v silnici nebo v ploše mezi silnicí a oplocením areálu.

Pozemek parc.č. 444/3 zapsaný v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 901 m2.
Pozemek parc.č. 444/4 zapsaný v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 902 m2.
Pozemek parc.č. 444/21 zapsaný v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 3957 m2.
Pozemek parc.č. 444/22 zapsaný v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 4083 m2

LV 540 pro kú Jinačovice

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve  znaleckém posudku.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje

Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení společnosti SDS EXMOST.

Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Věci movité na fotografiích nejsou součástí prodeje.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Prodej podléhá schválení veřitelského výboru

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]