aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3632

Prodej komplexu Aurum - hotel, restaurace, obchodní prostory - užitná plocha 1190 m2, pozemky 7063 m2, Zlaté Hory v Jeseníkách

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 05.09.2018 15:36:00
Aktuální čas 16.09.2019 08:16:55
Konec 12.09.2018 16:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 2 500 000 Kč
Aktuální cena 3 010 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
pic_3020_2.JPG
 
Uživatel 1063212.09.2018 16:32:413 010 000
Uživatel 1062512.09.2018 16:31:113 000 000
Uživatel 1063212.09.2018 16:29:262 970 000
Uživatel 1062512.09.2018 16:23:282 960 000
Uživatel 1062612.09.2018 16:19:142 950 000
Uživatel 1062512.09.2018 16:18:092 900 000
Uživatel 1062612.09.2018 16:14:112 860 000
Uživatel 1062512.09.2018 16:12:572 850 000
Uživatel 1062612.09.2018 16:09:002 810 000
Uživatel 1062512.09.2018 16:07:562 800 000
Uživatel 1062612.09.2018 16:07:492 690 000
Uživatel 1063212.09.2018 16:06:462 680 000
Uživatel 1062612.09.2018 16:05:452 670 000
Uživatel 1063212.09.2018 16:04:222 660 000
Uživatel 1062612.09.2018 16:00:012 650 000
Uživatel 1063212.09.2018 15:59:562 630 000
Uživatel 1062512.09.2018 15:57:552 600 000
Uživatel 1063212.09.2018 15:51:442 530 000
Uživatel 1062512.09.2018 10:57:202 520 000
Uživatel 1062612.09.2018 10:40:272 510 000
Popis:
Prodej komplexu Aurum - hotel, restaurace, obchodní prostory - užitná plocha 1190 m2, pozemky 7063 m2, Zlaté Hory v Jeseníkách

Opakovaná aukce s výrazným snížením vyvolávací ceny

Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce - v příloze pod textem.


Cena obvyklá dle znaleckého posudku  - 6.500.000 Kč
Kupní cena z roku 2004 - 14.000.000 Kč

Původně tří hvězdičkový Hotel Aurum se nachází v obci Zlaté Hory patnáct kilometrů východně od Jeseníku. Objekt byl primárně využíván jako ubytovací zařízení s 21 dvoulůžkovými pokoji, 1 třílůžkovým pokojem, restaurací, obchodem a konferenčním sálem.

Budova postavena v roce 1996. Od roku 2013 není objekt využíván. Celkový stavebně technický stav budovy je dobrý, některé prvky krátkodobé životnosti jsou poničené, nejsou však patrné známky nadměrného opotřebení prvků dlouhodobé životnosti. Vlivem vandalské činnosti došlo k odcizení a devastaci části konstrukcí a vybavení – hygienické vybavení, elektroinstalace, ČOV. Všechny nedostatky nemovitosti zohledněny v prodejní ceně i znaleckém posouzení.

Obestavěný prostor - celkem:                                                         6 372,09 m3

Zastavěná plocha (ZP)                                                                             812 m2

Užitná plocha (UP)                                                                                 1 190 m2

Celková výměra pozemků                                                                     7 063 m2

Nový majitel bude muset do nemovitosti investovat, aby bylo možno nemovitost plně využívat.

  • ·         okna plastová s dvojsklem
  • ·         kanalizace svedena do vnitro areálového řadu s napojením na vlastní ČOV
  • ·         vytápění lokální el. přímotopnými nástěnnými tělesy
  • ·         ohřev TUV zajištěn el. bojlery

Bližší informace v informačním memorandu, které je ke stažení pod textem

Prodej v rámci insolvenčního řízení
Konečná cena podléhá schválení zajištěného věřitele a insolvenčního správceLhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).


Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]