aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6394

Prodej linky na poloautomatické třídění a separaci PET odpadu, z majetku dlužníka ENREI s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 11.10.2021 12:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 14:19:47
Konec 11.11.2021 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 7 553 000 Kč
Aktuální cena 7 553 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Obrázek1.jpg
 
Uživatel 1830311.11.2021 10:46:307 553 000
Popis:

Prodej linky na poloautomatické třídění a separaci PET odpadu, z majetku dlužníka ENREI s.r.o.

Technologie je určena pro druhové, popř. barevné třídění a separaci směsného plastu, svozových odpadových plastů, zejména v podobě suchých lisovaných paketů běžně znečištěného obalového materiálu, zvláště dutých obalů do objemu 10l, nebo plochy 300 x 400 x 10 m. Zařízení není určeno pro zpracování nadrozměrných kusů plastového odpadu, mokrého, nebo extrémně znečištěného plastu a není určeno pro folie.

Základní technické informace a požadavky:

• Vstupní výkon (lineární) max. 1600 kg/hod.

• Instalovaný elektrický příkon 80 kW

• Minimální plocha pro instalaci zařízení 370 m2

• Minimální požadovaná světlá výška 4,5 m

• Tlakový vzduch pro aktivní zóny 50m3/hod.

• Obsluhující personál 3 operátoři + 1 manipulant

• Aplikace pro nepřetržitý provoz

Kompletní popis je možné najít v příloze – Znalecký posudek

Cena vč. 21% DPH – odpočet možný

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka ENREI s.r.o. (KSUL 45 INS 17106 / 2020)

Jedná se o použitý stroj, za stav a funkci jednotlivých komponentů nelze ručit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele). Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje, pakliže takové poplatky vzniknou.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím a pojištěním předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]