aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A720

Prodej nemovitosti sloužící jako hostinec s ubytovací kapacitou, k.ú. Tlumačov na Moravě, KP Zlín

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 27.04.2013 13:00:00
Aktuální čas 21.10.2017 08:21:08
Konec 27.06.2013 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 20 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 3 920 000 Kč
Aktuální cena 3 920 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
SAM_8850.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej rozlehlého - samostatně stojícího domu v obci Tlumačov na Moravě, sloužícího jako hostinec s ubytovací kapacitou a to vč. movitých věcí.

Předmět prodeje tvoří:
A) Nemovitosti
-budova č.p. 90, rodinný dům, nacházející se na pozemku parc. č. st. 51/1;
-pozemek parc. č. st. 51/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 980m²;
-pozemek parc. č. 1203, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18m²
vše zapsáno na LV č. 1472, vedeném kat. úřadem pro Zlínský kraj, KP Zlín, obec Tlumačov, v k.ú. Tlumačov na Moravě.

B) Movité věci nacházející se ve shora uvedené budově, které jsou přesně označeny v Příloze č. 1 této aukce.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Jiřího Němce v insolvenčním řízení.

Termín prohlídky nemovitostí je nutné předem dohodnout telefonicky na tel. 739 602 406, p. Charvát.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese  Masarykova č.p. 90, 763 62 Tlumačov
GPS souřadnice:  N49°15'14.123", E17°29'45.790"

Předmětem prodeje je dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt tzv. "Panského domu", který je historickým objektem užívaným jako pohostinství s ubytovací kapacitou. V letech 1993 - 1995 byl objekt rekonsturován. Dům je nemovitou kulturní památkou (měšťanský dům panský v Tlumačově), vedený pod rejstř.č. ÚSKP 24881/7-2099.

Podrobný popis nemovitostí je uveden v Příloze č. 2 - Znalecký posudek z 16.1.2013.
Cena dle výše uvedeného znaleckého posudku činí 4,400.000,-Kč.

Kupní cena dosažená v aukci bude rozdělena takto:
a) 99,62% kupní ceny připadne na nemovitosti uvedené ve skupině A Přílohy č.1 této aukce
b) 0,38% kupní ceny připadne na movité věci uvedené ve skupině B Přílohy č.1 této aukce

Dlužník Jiří Němec není plátcem DPH, proto převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a součástí kupní ceny předmětu prodeje není daň z přidané hodnoty.

Vítěz aukce je povinnen podepsat kupní smlouvu na předmět prodeje nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Prodávající výslovně upozorňuje na skutečnost, že kupující je povinen v zákonné lhůtě podat přiznání pro zaplacení daně z převodu nemovitostí a uhradit daň z převodu nemovitostí, jelikož v případě prodeje nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka je poplatníkem daně kupující (viz ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Základem daně je dle ust. § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů v tomto případě cena dosažená prodejem nemovitostí, znalecký posudek se nevyžaduje.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej majetku z insolvenčního řízení, zástavní práva zanikají v souladu s § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději zpeněžením předmětu aukce, pokud nezaniknou nebo již nezanikla dříve, tudíž neovlivňují hodnotu předmětu aukce. Organizátor  upozorňuje, že kromě výše uvedených právních vad vzhledem k ustanovení § 267 zákona č. 182/2006 Sb. nelze vyloučit, že do dne provedení aukce dojde k nařízení dalších výkonů rozhodnutí nebo exekucí, jejich výkon však nelze provést. Ohledně  výkonů rozhodnutí a exekucí platí ustanovení § 285 odst.1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, tedy jejich účinky zanikají zpeněžením předmětu aukce.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2017 GAUTE, a.s.

[123]