aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3395

Prodej pozemek - manipulační plocha, celková výměra pozemku 1.026m2, obec Moravská Nová Ves

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 07.05.2018 14:00:00
Aktuální čas 16.09.2019 08:39:55
Konec 1.kola 20.06.2018 15:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A3395
čas předložení návrhů 2.kola do 21.06.2018 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 21.06.2018 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 150 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Dosažená cena 303 000  Kč
 
1.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 303.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 201.000,- Kč.

Prodej pozemku - manipulační plochy, o celkové výměře pozemků 1.026m2 v k.ú. Moravská Nová Ves.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 2210/1 o výměře 589 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace
- pozemek parč. č. 2211/5 o výměře 437 m2, ostatní plocha - manipulační plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3535 pro katastrální území Moravská Nová Ves, obec Moravská Nová Ves, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav .

Pozemek se nachází v jihovýchodní části obce Moravská Nová Ves. Povrch plochy je betonový, monolitický o tl. 15cm. Pozemky jsou vhodné jako odstavná či manipulační plocha. Přístup k předmětu prodeje je umožněn po zpevněné komunikaci z veřejné komunikace ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A3395, minimální požadovaná cena ve VŘ: 150.000,-Kč.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz/A3395.

Termíny: Termín složení jistiny (kauce): do 20.6.2018 v 15:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 21.6.2018 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 21.6.2018 do 15:00. Kauce: 60.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne skončení výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]