aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4165

Prodej RD 4+1, zahrada, obec Dubí, okr. Teplice

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 28.02.2019 14:00:00
Aktuální čas 19.08.2019 18:51:39
Konec 17.09.2019 15:00:00
Zbývá 28 dni 20 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 560 000 Kč
Aktuální cena 1 560 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 85 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej RD 4+1 se zahradou, obec Dubí, okr. Teplice.

Předmětem prodeje je řadový koncový zděný rodinný dům 4+1. RD je celý podsklepený, má 2 NP, částečně využitý půdní prostor - jeden pokoj.Přízemní podlaží je doplněno z levé strany trojúhelníkovou přístavbou, která původně sloužila jako obchodní prostor. Nemovitost je napojena  na tyto IS – voda, kanalizace, elektřina,plyn není do domu zaveden, ale je možné připojení.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. 

Dispozice :

1.PP -  25 m2 - 4 sklepní prostory, kotelna s kotlem na PT
1.NP-   53 m2 - zádveří, chodba, WC,kuchyně, obýv.pokoj, jídelna, koupelna
2.NP-  48 m2 – sklad, pokoj, pokoj, koupelna,
Podkroví-  7 m2 – pokoj

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Plocha pozemku:

Celkem : 390 m2
Zastavěná : 106 m2
Užitná :133 m2
Zahrada : 284 m2

Prohlídky: dle dohody na adrese Zahradní 80, 417 02 Dubí. Účast na prohlídce je třeba domlouvat předem a to mailem na: kunstova@gaute.cz.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]