aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4656

Prodej RD k rekonstrukci, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okr.Třebíč

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 10.09.2019 14:00:00
Aktuální čas 04.06.2020 16:50:23
Konec 15.10.2019 15:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 125 000 Kč
Aktuální cena 220 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_63774.JPG
 
Uživatel 767715.10.2019 15:06:45 220 000
Uživatel 1282815.10.2019 15:05:19 201 000
Uživatel 767715.10.2019 15:03:33 200 000
Uživatel 1282815.10.2019 15:01:56 181 000
Uživatel 767715.10.2019 15:00:58 180 000
Uživatel 1282815.10.2019 14:58:04 171 000
Uživatel 767715.10.2019 13:33:40 170 000
Uživatel 1282815.10.2019 12:36:58 151 000
Uživatel 767715.10.2019 09:46:26 150 000
Uživatel 1282815.10.2019 09:08:47 126 000
Uživatel 767715.10.2019 08:49:51 125 000
Popis:
Prodej  rodinného domu před rekostrukcí, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okr.Třebíč

Předmětem prodeje je rodinný domu před rekonstrukcí, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okr.Třebíč. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Jde o koncový řadový rodinný dům v těsném sousedství barokního zámku a zámeckého parku. Dům je napojen na elektriku, vodovod a kanalizaci, chybí vnitřní rozvod.Nemovitost není obývána a není obyvatelná.
Popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Id. ½ nemovitosti prodávána v rámci insolvenčního řízení dlužníka a id. ½ nemovitosti je prodávána z majetku přímého vlastníka.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu za id.1/2 nemovitosti, která bude uhrazena na účet majetkové podstaty v rámci IŘ na kupní cenu za id.1/2 nemovitosti, která je prodávána z majetku přímého vlastníka.
Cena dosažená v aukci bude v kupní smlouvě rozdělena takto : 55 % na účet majetkové podstaty a 45 % na účet spoluvlastníka.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč). Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]