aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3467

Prodej rodinného domu 4+1, garáž , obec Strážnice okr. Hodonín

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 30.10.2018 12:00:00
Aktuální čas 25.06.2019 06:57:44
Konec 18.02.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 1 806 000 Kč
Aktuální cena 1 806 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 2.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej rodinného domu 4+1, garáž , obec Strážnice okr. Hodonín

Předmětem prodeje je řadový zděný rodinný dům 4+1 , podsklepený , 2.NP a prostorné nevyužité podkroví. Nemovitost je napojena na rozvody vody, elektřiny, kanalizace a plynu. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Předmět prodeje tvoří :

-          pozemek parc.č. 2376, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Strážnice, č. p. 1392, rod.dům

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 831 pro katastrální území Strážnice na Moravě, obec Strážnice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín.

Id. ½ nemovitosti prodávána v rámci insolvenčního řízení dlužníka a id. ½ nemovitosti je prodávána z majetku přímého vlastníka.

Řadový dům ležící v okrajové lokalitě města, původně projektován (1973) pro jednu rodinu - s možností případných úprav lze využívat i jako dvougenerační (sedlová střecha s velkou vzdušnou půdou, krovy i střešní krytina ve velmi dobrém stavu).

Pohled z ulice: - navazující zděná vytápěná garáž (na 1 os. automobil., včetně prostoru pro uskladnění kol apod. potřebných věcí). Z garáže samostatný průchod přímo do dvora (průchozí z ulice).

Hlavní vchod do domu po schodišti se zábradlím. Vstupní chodba: po pravé straně samostatné WC, s vývodem pro umyvadlo.

Následuje chodba, ze které se dále vchází doleva - obývací pokoj ( 24 m2), jídelna s kuchyní ( 24 m2 ), doprava do prádelny, která byla využívána i jako přízemní koupelna. Po pravé straně dále schodiště do sklepních prostor (dům celý podsklepen - bez vlhkosti). Vlevo do ulice samostatný přístup k plynoměru a vodoměru, zde bývala ukládána zelenina na uskladnění. Druhou (největší) místností je prostor s vybudovaným archivem na víno, police na zavařeniny apod. Prostor do dvora: uloženo víno apod. Druhá místnost do dvora pro uložení sezónních věcí, následuje místnost pro plynový kotel, ohřívač vody a kotel na tuhá paliva. Z chodbičky ještě výklenek pod schodištěm, též používán pro umístění různého materiálu.

Z hlavní chodby následuje  světlé schodiště s dřevěným zábradlím s výklenky na květiny apod. Následuje úzká chodbička, ze které samostatné dveře do (po pravé straně) velké koupelny s vanou a umývadlem - využívána i jako žehlírna. Umístěn vývod na WC zařízení, případně bidet.

Přímo ze schodiště místnost směrem do dvora (na východ) - světlá ložnice ( 16 m2 ), podlaha parketová mozaika ve výborném stavu. Do ulice (na západ) - velký dětský pokoj s balkonem ( 24 m2), podlaha shodná jako v ložnici. Vedlejší místnost (průchozí pouze z chodby) malý dětský pokoj (9 m2 ). Z chodby vede schodiště na půdu (podlaha PVC z přízemí až sem).

V přízemí je taktéž použito dřevo (podlah. krytina obývací pokoj, obložení v jídelně). Jinak PVC - kuchyně, jídelna, chodba - na betonovém podkladu). Dlažba WC a prádelna na beton. podkladu. Do dvora přístup z chodby, která probíhá přímo od hl. vchodu domu po beton. schodišti se zábradlím, které potřebuje renovaci. Na dvoře funkční přípojka vody pro zavlažování apod.

Zastavěná plocha: 264 m2

Prohlídky: 
dne 13.11.2018, 20.11.2018 a 30.11.2018 vždy v 10 hod.  
 na adrese Strážnice, Jiráskova 1392.
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: kunstova@gaute.cz.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem. 

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 45-ti dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu za id.1/2 nemovitosti, která bude uhrazena na účet majetkové podstaty v rámci IŘ na kupní cenu za id.1/2 nemovitosti, která je prodávána z majetku přímého vlastníka.

Cena dosažená v aukci bude v kupní smlouvě rozdělena takto : 50 % na účet majetkové podstaty a 50 % na účet spoluvlastníka.  


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.Věcá břemena zpeněžením nezanikají. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]