aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2784

Prodej samostatně stojícího RD 2 x 3+1, obec Jasenná, okr. Náchod

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 13.06.2017 14:14:00
Aktuální čas 21.06.2018 16:19:31
Konec 08.08.2017 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 2 101 000 Kč
Aktuální cena 2 101 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 120 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
20170208_161345-1 – kopie.jpg
 
Uživatel 879808.08.2017 10:41:502 101 000
Popis:

Prodej rodinného domu  2 x 3+1 s garáží a pozemky, obec Jasenná, okr.Náchod

Předmětem prodeje je samostatně stojící, zděný, rodinný dům se sedlovou střechou. Dům má 2 NP a podkroví. RD obsahuje dvě jednotky 3+1. Dále jsou předmětem prodeje izolovaný objekt stodoly a bývalých chlévů, zahrada, dále pozemek východně od obce, který tvoří část koryta Smržovského potoka. Dále jsou předmětem prodeje dva pozemky, které tvoří část koryta potoka Jasenná uprostřed zem.obdělávaného celku.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.


Plocha:

Pozemků celkem : 5 268 m2

celkem : 901 m2
Zastavěná : 132 m2
Užitná : 288,7 m2


Movité věci vč.kuchyňské linky uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Prohlídky:
dne 19.7.2017 a 1.8.2017 vždy v 16 hod na adrese Jasenná 119. Účast na prohlídce je třeba potvrdit alespoň 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: kunstova@gaute.cz.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci bude v kupní smlouvě rozdělena takto : 99,9525% za věci nemovité zapsané na LV č. 77 pro k.ú. a obec Jasenná a 0,0475 % za věci nemovité zapsané na LV č. 272 pro k.ú. a obec Jasenná.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.Věcná břemena v rámci zpeněžení v insolvenci nezanikají.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, tj. žádná.


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním soudem !

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]