aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7007

Prodej souboru movitých věcí v rámci insolvenčního řízení z majetku dlužníka VÁHA vydavatelství, s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 27.04.2023 10:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 21:18:30
Konec 18.05.2023 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 100 890 Kč
Aktuální cena 100 890 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
VAHA03-800x651.jpg
 
Uživatel 1705418.05.2023 12:57:01 100 890
Popis:

!!! OPAKOVANÁ AUKCE - VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY !!!


Prodej souboru movitých věcí v rámci insolvenčního řízení z majetku dlužníka VÁHA vydavatelství, s.r.o.

1.      kniha Jak Soprinka našla ztracenou písničku – 2.407 ks

2.      kniha Kdo to tady bručí? – 2.344 ks

3.      sešit A2 Jak Soprinka našla ztracenou písničku – 120 ks

4.      sešit A2 Kdo to tady bručí? – 240 ks

5.      plakát J. Lábus – 29 ks

6.      plakát Kdo to tady bručí? – 42 ks

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Místo předání: Praha

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]