aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4375

Prodej stavebního pozemku o výměře 1398 m2, ulice Zelené údolí, Liberec, z majetku dlužníka Interma, blok E

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 03.06.2019 16:09:00
Aktuální čas 04.06.2020 16:05:48
Konec 17.07.2019 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 935 000 Kč
Aktuální cena 1 935 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
19166be2-45bc-4e30-8c77-04a8c2afb6b7.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej stavebního pozemku o výměře 1398 m2, ulice Zelené údolí, Liberec, z majetku dlužníka Interma, blok E

Pozemek parc.č. 2212/1 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří
Pozemek parc.č. 2212/3 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří
Pozemek parc.č. 2213/1 o výměře 1360 m2, zahrada

Zapsáno na LV č. 1012 pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj KP Liberec

V územní plánu pozemky vedeny jako plochy čistého bydlení
IS na hranici pozemků – kanalizace, plynovod, elektřina
Na pozemcích náletové dřeviny a porosty

Cena vč. DPH - lze uplatnit odpočet.

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve znaleckém posudku.

Prohlídky po domluvě


Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Prodej podléhá schválení věřitelským výborem
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]