aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3217

Prodej výrobní/skladové haly 350m2 s administrativními prostory 73m2, Vlkoš, okres Hodonín

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 07.02.2018 10:34:00
Aktuální čas 20.04.2019 16:54:42
Konec 28.03.2018 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 400 000 Kč
Aktuální cena 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
C.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej výrobní/skladové haly 350m2 s administrativními prostory 73m2, Vlkoš, okres Hodonín

Hala je obdelníkového půdorysu. Původně sloužila jako zemědělské stavení. Poté byla hala zrekonstruována a byla dostavěna administrativní budova (stavba není předmětem evidence v dokumentech katastru nemovitostí) se sociálním zázemím pro zaměstnance.

Sítě: Elektroinstalace světelná i motorová, rozvod teplé a studené vody. Hala není napojena na plyn.

Základní nosné konstrukce (základy, stropy, nosné zdivo, ocelová konstrukce a střecha) jsou z materiálů dlouhodobé životnosti. Konstrukce nejsou staticky narušeny. Podrobnější popis nemovitosti lze nalézt v přiloženém znaleckém posudku.

Adresa: Vlkoš, 406/95, 696 41 Vlkoš

GPS: 48.990538N, 17.169926E

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 13.6.2016: 1.750.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 33 INS 16603/2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Movité věci uvedené na fotografiích tvořící vybavení nemovitosti nejsou předmětem prodeje.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je umístěna na pozemku jiného vlastníka - viz. příloha předmět prodeje.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že po skončení aukce provede v rámci zákonného předkupního práva nabídku ke koupi oprávněné osobě z předkupního práva (vlastníkovi pozemku na, kterém je stavba umístěna). V případě, že osoba oprávněná z předkupního práva toto své předkupní právo neuplatní, bude po uplynutí zákonné lhůty nebo po vzdání se předkupního práva uzavřena kupní smlouva s vítězem výběrového řízení.

UPOZORNĚNÍ: K nemovitosti není právně zajištěna přístupová cesta

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dní od skončení výběrového řízení. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]