aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3478

Průmyslový areál pro výrobu a skladování, včetně fotovoltaické elektrárny, Domažlice, PZ 5.535m2, ÚP 4706m2 – opakovaný prodej

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 07.06.2018 14:49:00
Aktuální čas 10.07.2020 22:09:27
Konec 25.07.2018 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 8 000 000 Kč
Aktuální cena 8 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 300 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
WP_000224 - kopie.jpg
 
Uživatel 1047425.07.2018 11:31:418 000 000
Popis:

Průmyslový areál určený pro výrobu a skladování, včetně vlastní fotovoltaické elektrárny, Domažlice, PZ 5.535m2, ÚP 4706m2 – opakovaný prodej

Druh prostor

Užitná plocha

Obchodně skladovací prostory

570 m2

Skladovací prostory vytápěné

3.100  m2

Skladovací prostory nevytápěné

982 m2

Garáž

18 m2

Zpevněná venkovní plocha

1250 m2

Pozemek celkem

5.535 m2

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 04.10.2017: 19.000.000 Kč.

Cena FVE dle znaleckého posudku ze dne 21.11.2017: 900.000 Kč.

Podmínkou vstupu do aukce je uzavření Smlouvy o složení kauce (Vzor v přílohách) a zaplacení vratné kauce.


Název

Stavba

Způsob využití

Úžitná plocha

Obestavěný prostor

Stavba stojí na parcele č.:

Budova vyrobně obchodni

č.p. 415

stavba pro výrobu a skladování

3.674m2

21.000 m3

St. 773/7

Bývalá kotelna

bez č.p./č.e.

stavba technického vybavení

357 m2

3.990 m3

st. 773/8,

Bývalé dílny

bez č.p./č.e.

průmyslový objekt

130 m2

580 m3

st. 3425

Elektrorozvodna

bez č.p./č.e.

průmyslový objekt

32 m2

106 m3

st. 3426

Garáž

bez č.p./č.e.

garáž

18 m

55 m3

st. 3427

Bývalé sklady olejů

bez č.p./č.e.

průmyslový objekt

275 m2

1.750 m3

st. 3428

Skladovací expediční hala

bez č.p./č.e.

stavba pro výrobu a skladování

220 m2

1.440 m3

st. 773/7

 

 

 

4.706m2

28.921m2

 

 Nájmy a obsazenost prostor:

1) č.p. 773/7, 400m2, 35.000 Kč bez DPH/měsíc

2) č.p. 773/7, 153m2, 7.500 Kč bez DPH/měsíc

Prodávané nemovitosti se nachází na jihovýchodním okraji v část Bezděkovské předměstí, v průmyslové zóně Domažlic. Lokalita je v územním plánu vedena v území VP plochy výroby a skladování a DI-D plochy dopravní infrastruktury drážní. Nemovitosti se nacházejí při ulici Masarykova, na jihu sousedí s železniční tratí a blízkým vlakovým nádražím. Centrum města je vzdáleno cca 1,6 km. Nemovitsti jsou přístupny z havní průjezdové komunikace. Omezena je pouze přístupnost těžké nákladní dopravy do nádvoří areálu, kde byla dříve využívána železnice.

Podrobný popis jednotlivých staveb lze nalézt v přiloženém znaleckém posudku či zjednodušeně informačním memorandu.

Fotovoltaická střešní elektrárna, FVE Hodeta, jmenovitý instalovaný výkon : 0,02985MW, max. provozní výkon : 0,027MW (Wp), počet FV panelů : 199 (podrobný popis v přiloženém znaleckém posudku)

Výhody:        

-          Lokalita s dobrým přístupem po veřejné komunikaci

-          Hlavní budovu lze využít víceúčelově

-          Možnost pronájmu jednotlivých objektů

-          Napojení na všechny základní inženýrské sítě

-          Sociální zařízení ve všech objektech

-          Vlastní fotovoltaická elektrárna na střeše objektu

-          Dostatek volných pracovních míst v lokalitě

-          Atraktivní velikost pozemků

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn.

Adresa: Masarykova 415, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, Plzeňský kraj

GPS: 49.4335736N, 12.9510678E

Prohlídky jsou možné po předchozí telefonické či mailové domluvě.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 58 INS 3298/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je částečně pronajímán. Nájemní smlouvy je možné zaslat k nahlédnutí

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 50 dnů od ukončení výběrového řízení. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení a výmazem z rejstříku zástav(3.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]