aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3297

Rodinná vila 6+1, UP 277 m2, pozemek 986 m2, ul. Leska Horní, Znojmo, Jihomoravský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 15.03.2018 12:00:00
Aktuální čas 19.12.2018 09:32:57
Konec 16.07.2018 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 3 600 000 Kč
Aktuální cena 3 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 180 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
20110552.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

! Prohlídky nemovitosti bohužel nebudou možné, insolvenční dlužnice i přes opakované výzvy odmítla umožnit přístup.

Aukce na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 16.07.2018! Jedná se o poslední posunutí termínu ukončení aukce. Insolvenční dlužnice přislíbila součinnost ohledně provedení prohlídky.

Rodinná vila 6+1, UP 277 m2, pozemek 986 m2, ul. Leska Horní, Znojmo, Jihomoravský kraj

Samostatně stojící zděný rodinný dům o bytové jednotce 6+1 a užitné ploše 277 m2 s garáží a se zahradou o ploše 809 m2 je podsklepený se čtyřmi sklepy. Dům byl zkolaudován v roce 2003, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Tloušťka zdí 45 cm, okna dřevěná EURO s dvojsklem, vytápění ústřední podlahové z plynového kombi kotle. Mezi příslušenství domu patří kachlová kamna, krb, dvě terasy a centrální vysavač. V suterénu zahájeny práce na vybudování bazénu zasahujícího na zahradu.

Sítě: el. energie, plyn, voda z vlastní studny, jímka

Dispozice:

Podzemní podlaží – garáž, 4 sklepy, soc. zázemí, technická místnost, schodiště

Nadzemní podlaží – zádveří, chodba, pokoj, koupelna, pokoj s jídelnou, kuchyň, spíž, terasa

Podkroví – hala se schodištěm, čtyři pokoje, terasa

Nemovitost se nachází v původní zahrádkářské osadě Horní Leska severně od centra města v oblasti s možnou budoucí výstavbou rodinných domů, nedaleko Nemocnice Znojmo. Město Znojmo se nachází v oblasti Podyjí v Jihomoravském kraji, cca 9 km od státní hranice s Rakouskem. Městem protéká řeka Dyje, nemovitost se však nenachází v záplavové oblasti.

Adresa: Leska Horní 3691/5a, 669 02 Znojmo

GPS: 48°51'56.82"N, 16°03'07.43"E

Prohlídky:

Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku: 4.500.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 40 INS 25064/2016

UPOZORNĚNÍ: Zahrada je oplocená spolu s pozemkem parc. č. 3712/2, k.ú. Znojmo, o výměře 659 m2, který není předmětem prodeje - tento je prodáván v samostatné aukci na stránce www.verejnedrazby.cz/A3298

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení obou zajištěných věřitelů. Neschválí-li oba zajištění věřitelé tuto cenu do 15 dní od okamžiku ukončení aukce, kupní smlouva nebude uzavřena.

UPOZORNĚNÍ: Na nemovitosti jsou uzavřeny dvě nájemní smlouvy (k nahlédnutí v přiložených souborech), obě insolvenční správce vypověděl a nyní běží výpovědní lhůta.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 10 dnů od schválení kupní ceny oběma zajištěnými věřiteli. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Případné náklady na svěřenskou správu notáře, advokáta, banky či obdobné osoby, bude-li svěřenskou správu v souvislosti  s uzavřením kupní smlouvy Kupující chtít využít,  nese Kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]