aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6216

Šicí stroje zn. Overlock (10ks) z majetku dlužníka Svět Koberců group s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 07.07.2021 11:00:00
Aktuální čas 27.07.2021 11:47:16
Konec 29.07.2021 13:00:00
Zbývá 2 dny 1 hodina
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 21 479 Kč
Aktuální cena 21 479 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_4235.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

OPAKOVANÁ AUKCE - VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY


 10 kusůs šicích strojů zn. Overlock Janser Miniket r. 2000 - 2008

Prodej z majetku dlužníka Svět Koberců group s.r.o. v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 53 INS 2131 / 2016.

Vyvolávací cena je cenou vč. 21% DPH. Lze uplatnit odpočet.

Adresa: U Cukrovaru, Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj 

GPS: 50.2854219N, 14.8225406E

 Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č.2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Upozornění: Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Upozornění: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
Upozornění: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Upozornění: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Upozornění: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 7 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Upozornění: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Upozornění: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Upozornění: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Upozornění: Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Upozornění: Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]