aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3492

SNÍŽENÁ CENA - Prodej částečně zrekonstruovaný podsklepený RD 2+1 s nedokončeným podkrovím, Tábor - Čelkovice, Jihočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.06.2018 11:00:00
Aktuální čas 23.05.2019 06:54:21
Konec 06.09.2018 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 550 000 Kč
Vyvolávací cena 1 300 000 Kč
Aktuální cena 1 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20160924_163337.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Pozor: změna termínu prohlídek - nové termíny pro prohlídky jsou: 25.7.2018 ve 14:00hod. a 3.9.2018 v 13:30hod. !!!

Opakovaný prodej zděný, částečně podsklepený RD s garáží, sklepem a technickým zázemím v Táboře-Čelkovicích.

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. 393 o výměře 55 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 49, zp.využití rod.dům, v části obce Čelkovice,
- pozemek parc.č. 394 o výměře 312 m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2581 pro katastrální území Čelkovice, obec Tábor, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor.

Dům má zrekonstruované podzemní a 1.nadzemní podlaží a nedokončenou vestavbu do podkroví.

V 1.NP se nachází jednotka 2+kk, provedeny instalační rozvody vozdy a odpadu, nová plastová okna, dveře Sapeli, etážové topení, koupelna s rohovou vanou a WC. V podkroví domu byla započata vestavba. Nejsou dokončeny podlahy, zateplení a sádrokartonové konstrukce stěn, včetně dveřních výplní. Jsou osazena plastová okna.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

IS: veřejný vodovod, kanalizace, topení ústřední, kotel na tuhá paliva, TUV - el.bojler v kotelně.

Výměry:
- zastavěná plocha 55m2
- užitná plocha 175m2
- plocha zahrady 312m2

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 25.7.2018 ve 14:00hod.
II. termín: 3.9.2018 v 13:30hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: U Lázní 49, 390 01 Tábor.
GPS souřadnice:  49.4044239N, 14.6552514E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]