aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3567

SNÍŽENÍ CENY - 68% POSUDKU - Areál bývalých jatek po rekonstrukci, pozemek 1.920m2,zastavěná plocha 794m2, Nová Ves, Brno-venkov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 31.07.2018 10:00:00
Aktuální čas 22.07.2019 05:52:30
Konec 11.10.2018 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 550 000 Kč
Vyvolávací cena 2 200 000 Kč
Aktuální cena 2 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20180824_105118.jpg
 
Uživatel 1066110.10.2018 10:43:252 200 000
Popis:
Cena v opakované aukci byla snížena na 68% ceny znaleckého posudku!!

Prodej areálu bývalých jatek v k.ú. Nová Ves u Oslavan. Hlavní provozní budova je po kompletní rekonstrukci provedené v letech 1998 - 2000. Celková zastavěná plocha budov činí 794m2.

Areál se sestává z:
A) Hlavní provozní budova na parcele 377: částečně podsklepená s 1 nadzemním podlažím a půdním prostorem. V přízemí budovy se nacházejí kanceláře, sklady, hygienické zázemí a provozní prostory bývalých jatek. Budova je po kompletní rekostrukci v letech 1998-2000. Zastavěná plocha budovy: 555m2. Konstruční výška 1.NP: 4,3m.

B) Budova na parcele 377, jež tvoří příslušenství hlavní provozní budovy: postavena ve dvorní části, slouží jako skladové prostory, bez vytápění a elektroinstalace, kanalizace chybí. Zastavěná plocha budovy: 239m2, konstrukční výška 4m.

Přístup je po veřejné komunikaci. Areál je napojen na všechny inženýrské sítě (voda, el.230/400V, plyn, kanalizace). Vytápění ústřední plynový kotel, TUV el. bojler. Areál v současné době není využíván. V době provozu byla kapacita uskladnění cca 150 prasat, denně možná porážka až 40 prasat.

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 377 o výměře 1.665m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Nová Ves, č.p. 178, zem.stav,
- pozemek parc. č. 378/3 o výměře 197m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 378/4 o výměře 11m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 378/5 o výměře 47m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 735 pro katastrální území Nová Ves u Oslavan, obec Nová Ves, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov.

Termin konání prohlídek:
13.9.2018 v 16:00hod. a 1.10.2018 v 16:00hod.

Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Nová Ves 148, PSČ 664 91
GPS souřadnice: 49.1083317N, 16.3170969E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Jaromír Horák. 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]