aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4205

Soubor pohledávek dlužníka REVOLT s.r.o. s příslušenstvím za jedním dlužníkem ve výši 1,636.897,68 Kč

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Holandská
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 25.03.2019 15:56:00
Aktuální čas 25.06.2019 06:42:56
Konec 09.05.2019 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 0 Kč
Max. příhoz 0 Kč
Vyvolávací cena 610 945 Kč
Aktuální cena 84 075 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
money.jpg
 
Žádný z příhozů nedosáhl minimálně požadované ceny.
Popis:
Soubor pohledávek – REVOLT s.r.o. s příslušenstvím za jedním dlužníkem ve výši 1,636.897,68 Kč

Nezajištěné pohledávky ve výši 1,636.897,68 Kč Kč , které jsou pohledávkami z titulu neuhrazených faktur, a jsou podrobněji popsány a sepsány v soupisu majetkové podstaty pod sp. zn. KSOS 40 INS 12245/2016-B-69 pod položkou po2, soupis naleznete také v přiložených fotograficích. Pohledávka za Bytovým družstvem Godula je ve výši 1.636.897,68 Kč, ohledně celé výše pohledávky podepsalo Bytové družstvo Godula a dlužník Revolt s.r.o., jednající insolvenční správkyní Mgr. Ing. Pavlou Buxbaumovou dne 12. 1. 2017 dohodu o uznání dluhu, v rámci níž Bytové družstvo Godula uznalo výše uvedený dluh vůči Revolt s.r.o. co do důvodu a výše a bez výhrad.

UPOZORNĚNÍ: V souladu s ustanoveními občanského zákoníku neodpovídá Postupitel jakkoli Postupníkovi, neboť Kupní cena byla sjednána s přihlédnutím k tomu, že se jedná o Pohledávku nejistou a nelze zaručit její vymahatelnost a dále, že Postupitel neručí do výše přijaté Kupní ceny s úroky za dobytnost postoupené Pohledávky včetně příslušenství, a to ani za její existenci.

Postoupení pohledávky (prodej) v rámci insolvenčního řízení společnosti: KSOS 40 INS 12245/2016

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 15 (patnácti) dnů od ukončení aukce.

Kupní cenu je kupující (vítěz aukce) povinen uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená ve výběrovém řízení je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]