aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6600

Veřejná dražba - RD o dispozici 5+1 s pozemky, k.ú. Záborná Lhota, obec Chotilsko, Středočeský kraj


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 22.06.2022 13:00:00
Doba do zahájení 31 dni 9 hodin
Aktuální čas 22.05.2022 03:54:00
Konec 22.06.2022 14:00:00
Zbývá 31 dni 10 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 6 420 000 Kč
Aktuální cena 6 420 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
0001.jpg
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:

Veřejná dražba - RD o dispozici 5+1 s pozemky, k.ú. Záborná Lhota, obec Chotilsko, Středočeský kraj

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6600

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: KSPH 75 INS 6283/2020

Předmět dražby:

Označení a popis předmětu dražby, včetně příslušenství:

Předmětem dražby jsou věci nemovité, a to:

-       pozemek parc.č. 133, zahrada,

-       pozemek parc.č. 289, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 39, rod. dům, v části obce Záborná Lhota,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 144 pro katastrální území Záborná Lhota, obec Chotilsko, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím. (to vše dále také jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a lokality:

Rodinný dům s pozemky je situován v obci Chotilsko, samostatná část Záborná Lhota, v zastavěné okrajové části, při částečně zpevněné komunikaci. Vstup a vjezd na pozemek je z komunikace ze severní strany bez oplocení, vstup do rodinného domu a vjezd do jeho garáže je ze severní strany.

Rodinný dům o dispozici 5+1 je samostatně stojící, nepravidelného půdorysu, u štítu domu je dlážděná terasa, v rohu pozemku je nadzemní bazén, u severní hranice pozemku stojí zděný sklad. Odkanalizování rodinného domu dle sdělení do jímky na vyvážení, voda ze studny, elektroinstalace zavedena, bez plynu.

Předmět dražby byl postaven dle sdělení v roce 2001. Přibližně před čtyřmi až pěti roky byl rodinný dům dle sdělení vytopen (prasklým rozvodem vody v podkroví), následně byl dům vysoušen vysoušeči, od kterých zůstaly vyvrtané otvory průměru 5cm v keramické dlažbě v přízemí. Zdivo v přízemí na některých místech nad podlahou narušeno vlhkostí, některé okruhy elektroinstalace jsou nefunkční, v rozvodu topení se v některých částech ztrácí tlak.

Konstrukce domu:

Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné, stropy s rovným podhledem (železobetonové), střecha – krov dřevěný, sedlový s polovalbami, krytina tašková, klempířské konstrukce plechové.

Obklady běžné keramické, schody do podkroví betonové s dřevěným obkladem, okna plastová, podlahy keramická dlažba, PVC, plovoucí laminátová. Vytápění ústřední teplovodní do radiátorů kotlem na topnou naftu, doplňkově krbem. Elektroinstalace světelná, třífázová, zdroj teplé vody je bojler. Plyn není.

Vnitřní vybavení – v přízemí sprchový kout, umyvadlo, WC, v podkroví vana, dvě umyvadla, WC.

Příslušenstvím domu je studna, menší zděný sklad u severní hranice pozemku, běžné venkovní úpravy – přípojky, zpevněné plochy apod.

Na předmět dražby nebo jeho části nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 8. 6. 2022 ve 14:00 hod.
II. prohlídka - dne 15. 6. 2022 ve 14:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na adrese Záborná Lhota č.p. 39, 262 03 Chotilsko, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek včetně možnosti sjednat další termíny prohlídek na tel. 541 213 390.

Datum zahájení dražby: 22. 6. 2022
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 22. 6. 2022
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 6,420.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  6,420.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 300.000,-Kč

Minimální příhoz: 5.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]