aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4223

Výrobní linka na zpracování a výrobu pelet, Volenice, Středočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 08.04.2019 15:07:00
Aktuální čas 21.04.2019 08:17:29
Konec 09.05.2019 12:00:00
Zbývá 18 dni 3 hodiny
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 610 500 Kč
Aktuální cena 1 610 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 90 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
0512E6F4-D0B3-4B83-BE40-30C21FE48A6C.jpeg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Výrobní linka na zpracování a výrobu pelet, Volenice, Středočeský kraj

Prodej výrobní linky na zpracování a výrobu pelet z majetku úpadce Wood and pellets s.r.o. Výroba pelet na lince v původní konfiguraci byla zahájena dne 14.6.2015 a zastavena v prosinci 2017, kdy současný provozovatel společnost Valcom Invest s.r.o. demontovala z linky technologii na výrobu pelet a nahradila ji zařízením pro výrobu dřevních briket (toto zařízení není předmětem prodeje). Demontovaná technologie je řádně uskladněna v provozovně provozovatele v budově bez č.p./č.e. umístěné na parcele č. st. 66 v katastrálním území Volenice u Březnice.

Projektový výkon linky: 1t pelet/h

Části výrobní linky: Hrabicový dopravník, soubor pasových dopravníků před násypkou, násypka s nuceným vybíráním, topeniště Fiedler, cyklon, šrotovník VM 37 Taurus, soubor šnekových dopravníků, rozvaděč.

Demontované části výrobní linky, které jsou součástí prodeje: drtič štěpky DG, násypka, paletizační lis TL 700, chladič s ventilátorem, třídič s cyklonem, mezioperační doprava (pasové a šnekové dopravníky).

Umístění: Budova bez č.p./č.e. umístěná na pozemku parc č. st. 66 v katastrálním území Volenice u Březnice

GPS: 49°32'41.76"N, 13°53'02.42"E

Prohlídky: možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 22.02.2019: 1.610.500 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 60 INS 22763/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) hradí nad rámec ceny dosažené v aukci správní poplatek za výmaz zpeněžovaného movitého majetku z Rejstříku zástav vedeného notářskou komorou (1.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]