Evid. číslo: A7303

"A" Prodej souboru movitých věcí - 41 ks designového nábytku z majetku dlužníka Urban Survival s.r.o.

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 28.05.2024 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 05:39:11
Konec 09.07.2024 14:00:00
Zbývá 19 dní 8 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 429 040 Kč
Aktuální cena 429 040 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 28.05.2024 10:00:00
Konec 09.07.2024 14:00:00
Zbývá 19 dní 8 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 429 040 Kč
Aktuální cena 429 040 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej souboru movitých věcí v rámci insolvenčního řízení z majetku dlužníka Urban Survival s.r.o.

Předmětem prodeje je soubor 41 ks designového nábytku značek Poltrona Frau, De Castelli, Beatrize Sempere.

Přesný popis předmětu prodeje je uveden v přílohách aukce v dokumentu A Předmět prodeje.pdf.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Odpočet DPH je možný.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Místo předání: Benátky nad Jizerou

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce