Registrace

(Lze použít: písmena bez diakritiky, čísla, tečka, pomlčka, podtržítko, 3-15 znaků)

Nastavení ovlivňuje výzvy pro úhradu kaucí. Žádosti pro platbu z českého účtu nelze uhradit jinak. Před žádostí o složení kauce lze toto nastavení změnit v profilu.
Mám zájem být informován o nových aukcích mailem.
Jako „návštěvník (uživatel)“ uděluji výslovný souhlas s tím, aby společnost GAUTE, a.s. se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25543709, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B.,vložka 2794, jakožto Správce, zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, uživatelské jméno, telefonní číslo a elektronickou (e-mailovou) adresu případně název firmy k marketingovým účelům – nabízení služeb Správce, resp. zasílání obchodních sdělení (Newsletter) Správcem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Zobrazit celý text

Jako „návštěvník (uživatel)“ označením tohoto pole uděluji výslovný souhlas s tím, aby společnost GAUTE, a.s. se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25543709, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 2794, jakožto Správce, zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, uživatelské jméno, telefonní číslo a elektronickou (e-mailovou) adresu případně název firmy, za účelem zodpovězení dotazů či požadavků mnou vznesených, dále za účelem přípravy smluvních dokumentů potřebných k přípravě nabídky služeb a poskytnutí mnou objednaných služeb. Zobrazit celý text
sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce