aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6366

Administrativní a skladovací areál - kanceláře,sklady,manipulační a odstavné plochy - pozemek 3.783m2 - Veselíčko,Jihočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 14.10.2021 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:14:56
Konec 1.kola 08.12.2021 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6366
čas předložení návrhů 2.kola do 09.12.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 09.12.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 7 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Dosažená cena 12 020 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
sat map.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 12,020.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 9,210.000,- Kč

Výběrové řízení na prodej areálu tvořeného administrativní budovou s výrobní a prodejí halou a budovou skladu z majetku dlužníka STAKO MF s.r.o.. Areál má dobrou dopravní dostupnost, nachází se v obci Veselíčko, cca 18 km od města Písek. Areál napojen na elektřinu, plyn, studnu a žumpu. Má dostatečné pozemkové zázemí. Celková užitná plocha skladu činí cca 566m2 + plocha administrativní budovy, která není ve znaleckém posudku přesně definována. Celková plocha pozemků činí 3.783m2.

Miminální požadovaná cena činí 80% ceny dle znaleckého posudku!! 


Administrativní budova č.p. 92
V 1. NP se nachází dílna, výrobní a prodejní hala, vstup a recepce, kanceláře, chodba, sklady, sociální zázemí a šatna. Ve 2. NP je chodba, úklidová komora, kuchyňka, archiv, koupelna + WC, komora, 3 x WC, chodba, 2 x WC a zasedací místnost se zázemím. Budova je částečně přízemní a částečně patrová zděná stavba a její stavebně-technický stav odpovídá dobré údržbě. Vjezdová vrata do objektu jsou sekční. Staří budovy je cca 10 let. Podlahy v budově jsou betonové, pokryté koberci a keramickou dlažbou. Vytápění budovy je ústřední plynové, kotlem s rozvody do radiátorů. V halové části se nachází ohřívače. Ohřev teplé vody zajišťuje kotel

Budova skladu bez č.p./č.e.
Budova je plechové konstrukce se sedlovou střechou, opatřenou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu Budova je přízemní. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vjezdová vrata do objektu jsou sekční. Podlaha v budově není pokrytá. Užitná plocha skladu je 566,8 m2.

Pozemky jsou napojeny na přípojku elektřiny, studny, žumpy a plynovodu. 

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 9.11.2021 ve 12:00 hod.
II. termín - 16.11.2021 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: u vstupu do areálu - Veselíčko 92, 398 42 Veselíčko. GPS souřadnice: 49.3884717N, 14.3526742E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.


POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6366, minimální požadovaná cena ve VŘ: 7,000.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 8.12.2021 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 9.12.2021 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 9.12.2021 do 15:00.

Kauce: 300.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka STAKO MF s.r.o.


Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 134/1 o výměře 569m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če,
- pozemek parc. č. St. 134/3 o výměře 697m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 92, způsob využití – stavba pro výrobu a skladování, část obce Veselíčko,
- pozemek parc.č. 90/17 o výměře 1.058m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 90/18 o výměře 1.193m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 98/7 o výměře 143m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 98/38 o výměře 33m2, orná půda,
- pozemek parc.č. 98/39 o výměře 90m2, orná půda
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 231 pro katastrální území Veselíčko u Milevska, obec Veselíčko, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Písek.


Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]