aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4963

Areál "ŠNEKY" plochy pro výrobu a skladování celkem 2222m², administrativní část 238m², pozemky celkem 9704m², obec Plesná

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 15.01.2020 16:01:00
Aktuální čas 06.08.2020 09:10:28
Konec 17.01.2020 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 8 100 000 Kč
Aktuální cena 8 100 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 405 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20190925_133724.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Areál "ŠNEKY" plochy pro výrobu a skladování celkem 2222m², administrativní část 238m², pozemky celkem 9704m², obec Plesná


Výrobní hala č.p. 83

zastavěná plocha

užitná plocha

1. PP

401,37 m2

341,16 m2

1. NP

1 106,67 m2

940,67 m2

2. NP

1 106,67 m2

940,67 m2

Celkem

2 614,71m2

2 222,50 m2
Administrativní budova

zastavěná plocha

užitná plocha

1. NP

357,63 m2

238,22 m2

Celkem

357,63 m2

238,22 m2Areál se nachází mimo zastavěnou část obce Plesná. Sloužil pro keramickou výrobu. Je umístěn na západním okraji obce v blízkosti vlakového nádraží Plesná a železniční trati Vojtanov - Plesná. Areál je dosažitelný bezproblémově po zpevněné prašné komunikaci, která je ve vlastnictví města Plesná. Příslušenství je tvořeno venkovními úpravami, tj. přípojkami, oplocením, zpevněnými plochami. Nemovitost se prodává bez technologického vybavení.

Silné stránky

- dobré napojení na komunikace, včetně železnice

- areál ve funkčním stavu


Připojeno na el. energii, kanalizaci, obecní vodovod, plyn


podrobné informace o výměrách jednotlivých budov a podrobné informace o předmětu prodeje ke stažení pod textem informačním memorandu a ve znaleckém posudku


UPOZORNĚNÍ!!!


Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce, jejíž součástí je i odsouhlasení znění vzoru kupní smlouvy a dále vlastní složení kauce ve výši 420.000,- Kč nejpozději do 15.1.2020 16:00 na účet č. 3232291349/0800, variabilní symbol ičo/rč účastníka aukce, specifický symbol 4962


Smlouvu o složení kauce je třeba prokazatelně doručit na adresu společnosti GAUTE doručení do 15.1.2020 16:00 na adresu recepce společnosti GAUTE, a. s., 5. patro, Lidická 26, 602 00 Brno  


Smlouvu o složení kauce na vyžádání zašle Mgr. Luboš Macháček (605341674, machacek@gaute.cz)

Kupní smlouva musí být podepsána do 45 dní od vyhlášení vítěze aukce

Kupní cena musí být uhrazena  nejpozději při podpisu kupní smlouvy

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení společnosti MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.   u vedeného u Krajského soudu v Plzni  sp. zn.  KSPL 58 INS 17310 / 2018

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Konečná cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčního správce


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]