Evid. číslo: A7195

"B" Prodej souboru movitých věcí - 235 ks kancelářského a designového nábytku z majetku dlužníka Urban Survival s.r.o.

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 11.04.2024 11:30:00
Aktuální čas 29.05.2024 04:20:45
Konec 13.05.2024 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 Kč
Vyvolávací cena 375 410 Kč
Aktuální cena 375 410 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 11.04.2024 11:30:00
Konec 13.05.2024 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 Kč
Vyvolávací cena 375 410 Kč
Aktuální cena 375 410 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18214 13.05.2024 12:12 375 410 Kč

Popis

Prodej souboru movitých věcí v rámci insolvenčního řízení z majetku dlužníka Urban Survival s.r.o.

Předmětem prodeje je soubor 235 ks kancelářského nábytku a designového nábytku.

Přesný popis předmětu prodeje je uveden v přílohách aukce v dokumentu B Předmět prodeje.pdf.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Odpočet DPH je možný.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Místo předání: Praha 1

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce). Náklady na stěhování zahrnují i poplatek za obednění výtahu, dle sdělení prodávajícího je tento poplatek 1500 Kč + DPH.

Vítěz aukce bere na vědomí, že nábytek bude k vyzvednutí nejdříve 3 měsíce od ukončení aukce.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce