aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3428

Byt 2+1, UP 66,6m2, sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj – opakovaný prodej

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 23.05.2018 11:14:00
Aktuální čas 17.01.2020 22:19:43
Konec 11.07.2018 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 950 000 Kč
Aktuální cena 1 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_3456.JPG
 
Uživatel 1041011.07.2018 12:09:241 200 000
Uživatel 973911.07.2018 12:08:251 190 000
Uživatel 1041011.07.2018 12:07:321 185 000
Uživatel 973911.07.2018 12:07:151 180 000
Uživatel 971211.07.2018 12:04:341 175 000
Uživatel 1041011.07.2018 12:04:171 160 000
Uživatel 973911.07.2018 12:03:371 155 000
Uživatel 1041011.07.2018 12:02:171 150 000
Uživatel 971211.07.2018 12:01:561 140 000
Uživatel 1041011.07.2018 12:00:561 130 000
Uživatel 971211.07.2018 11:59:521 120 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:59:241 100 000
Uživatel 973911.07.2018 11:58:461 085 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:58:281 080 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:58:031 075 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:57:431 070 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:57:171 065 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:56:161 060 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:56:031 050 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:55:331 010 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:54:491 005 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:52:571 000 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:52:11 995 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:51:32 990 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:50:39 985 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:49:39 980 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:45:49 975 000
Uživatel 1041411.07.2018 11:24:28 970 000
Uživatel 1041011.07.2018 11:09:55 965 000
Uživatel 1041411.07.2018 10:12:29 960 000
Uživatel 1041011.07.2018 09:41:54 955 000
Uživatel 971210.07.2018 22:44:03 950 000
Popis:
Byt 2+1, UP 66,6m2, sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj – opakovaný prodej

Bytová jednotka 2+1 o celkové ploše 66,63 m2 je umístěna ve 4. nadzemním podlaží. V roce 2008 byla jednotka částečně rekonstruována - vyměněna okna za plastová, v pokojích byla položena laminátová plovoucí podlaha, provedeny omítky. Bytová jednotka má původní prefabrikované jádro sociálního zařízení. V koupelně byl nalepen keramický obklad a položena dlažba, je zde pouze vana bez umývadla. WC je bez obkladu s plovoucí podlahovou krytinou. Vytápění ústřední, teplá voda z centrálního zdroje. Byt má sklepní kóji umístěnou v technickém podlaží.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn, ústřední dálkové topení

Dispozice: 2x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna s WC, šatna

Dům má jedno technické podlaží a osm podlaží bytových, na každém podlaží jsou umístěny tři bytové jednotky. Dům je napojen na všechny veřejné inženýrské sítě. Dům je přístupný přímo z ulice, parkování vozidel je zajištěno před domem nebo v jeho okolí. Zastřešení domu je ploché. Dům je železobetonový panel, schodiště dvouramenné železobetonové. Dům byl postaven v osmdesátých letech, před cca 10 roky byl dům revitalizován.

Adresa: bytová jednotka č. 554/84, sídliště Vajgar 554, 377 01 Jindřichův Hradec III

GPS: 49.1396875N, 15.0173464E

Prohlídky po předchozí domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 06.09.2017: 1,200.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 26 INS 8498/2017

UPOZORNĚNÍ
: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]