aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4408

Byt 3+1, užitná plocha 60m2, Záboří, Jihočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 10.06.2019 20:53:00
Aktuální čas 02.06.2020 00:32:12
Konec 10.07.2019 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 432 000 Kč
Aktuální cena 530 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
A.jpg
 
Uživatel 1215110.07.2019 12:10:35 530 000
Uživatel 1215310.07.2019 12:08:48 520 000
Uživatel 1215110.07.2019 12:08:15 510 000
Uživatel 1215310.07.2019 12:07:10 503 000
Uživatel 1215110.07.2019 12:06:28 501 000
Uživatel 1215310.07.2019 12:05:13 496 000
Uživatel 1215110.07.2019 12:04:29 494 000
Uživatel 1215310.07.2019 12:04:07 492 000
Uživatel 1215110.07.2019 12:02:38 490 000
Uživatel 1215310.07.2019 12:01:27 480 000
Uživatel 590010.07.2019 12:01:02 475 000
Uživatel 1215310.07.2019 12:00:59 470 000
Uživatel 1215110.07.2019 12:00:41 464 000
Uživatel 1215310.07.2019 11:59:54 460 000
Uživatel 1215110.07.2019 11:59:15 452 000
Uživatel 1215310.07.2019 11:58:36 450 000
Uživatel 590010.07.2019 11:58:19 445 000
Uživatel 1215310.07.2019 11:57:43 440 000
Uživatel 590010.07.2019 11:56:05 438 000
Uživatel 1215310.07.2019 11:53:08 436 000
Uživatel 590010.07.2019 11:52:00 434 000
Uživatel 1215309.07.2019 11:19:23 432 000
Popis:
Byt 3+1, užitná plocha 60m2, Záboří, Jihočeský kraj    

Prohlídka proběhne dne 24.06.2019 v 17:00 hod. - účast je nutné potvrdit nejpozději do pátku 21.06.2019.

Byt je situován v 1.NP bytového domu. Jedná se o třípokojový byt s příslušenstvím. Dispoziční řešení bytu i jeho vybavení lze hodnotit jako mírně podstandardní. V suterénu domu jsou situované dva sklepy přináležící k bytové jednotce.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn, vytápění lokální kamny na tuhá paliva,v pokojích el. přímotopy

Dispozice: 3x pokoj, předsíň, jídelna, kuchyně, koupelna, WC, balkon, sklep1, sklep 2 (podrobně rozepsáno v přiloženém posudku)

Bytový dům č.p. 57 je zděné netypové konstrukce, je podsklepený, má tři nadzemní podlaží a půdní prostory pod sedlovou střechou. Bytový dům se skládá z jedné sekce (jeden vstup) a obsahuje 9 bytových jednotek. Bytový dům je napojen na inženýrské sítě - vodovod z řadu, kanalizace, elektrika nn. Okolní zástavbu tvoří smíšená zástavba obdobných bytových a rodinných domů. Parkování umožněno v omezené kapacitě na vlastním pozemku parc.č. 1391/6 přímo u bytového domu.

Adresa: Záboří 57, 37384 Záboří, Jihočeský kraj

GPS: 48.9899431N, 14.2701317E

Prohlídky možné po předchozí telefonické domluvě

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 05.10.2016: 450.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:
 KSCB 27 INS 8920/2018

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. 

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]