aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4515

Byt 4+1, užitná plocha 88,3 m2, Metánov, okr. Pelhřimov, Kraj Vysočina

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 31.07.2019 22:00:00
Aktuální čas 06.08.2020 09:32:27
Konec 18.09.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 660 000 Kč
Aktuální cena 660 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Dům.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Byt 4+1, užitná plocha 88,3 m2, Metánov, okr. Pelhřimov, Kraj Vysočina

Aukce byla na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 18.09.2019.

Bytová jednotka je o velikosti 4+1 o celkové ploše 88,30 m2 se nachází ve 2. Nadzemním podlaží zděného bytového domu. Kuchyně je bez vybavení, je zde pouze keramický obklad stěny v místě bývalé kuchyňské linky. Podlahová krytina obytných místností je PVC, v chodbě, koupelně a na WC je keramická dlažba. V sociálním zařízení je keramický obklad, původní zařizovací předměty vana a umývadlo, samostatné WC se zadní nádržkou. Bojler pořízen v roce 2011. Dveře jsou běžné dřevěné náplňové do ocelových zárubní. Součástí bytu je balkon. Dva sklepy (cca 6,4 m2 a 9,7 m2) jsou v technickém podlaží. Byt je delší čas neobývaný, běžně udržovaný. Okna plastová, stáří cca 10 let. Vytápění - vlastní kotel na TP.

Užitná plocha: 88,3 m2 (započítána plocha sklepů: 6,4 m2 a 9.7 m2)

Sítě: voda, el. en., kanalizace

Dispozice: 4x pokoj, chodba, kuchyně, koupelna, WC

Zděný bytový dům o třech nadzemních podlažích s technickým zázemím v přízemí byl postaven před cca 50 roky a nachází se v původním stavu. Technické zázemí tvoří kotelna, sklepy a prádelna. V prvním a druhém patře se nachází celkem čtyři bytové jednotky.  Budova se nachází v obci Metánov, ve vzdálenosti cca 1,5 km od Častrova, Počátky jsou vzdáleny cca 8 km, Pelhřimov pak cca 16 km.

Adresa: Metánov 1, 394 70 Častrov

GPS: 49°18'27.3"N 15°10'54.3"E

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 06.11.2017: 660.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 26 INS 17824/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Pozemek, na němž se budova nachází, je ve vlastnictví ČR a podíl na něm není součástí prodeje.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]