aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4225

Čelní nakladač MECALAC AHLMANN AX850, Volenice, Středočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 08.04.2019 16:05:00
Aktuální čas 18.01.2020 19:21:45
Konec 09.05.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 388 800 Kč
Aktuální cena 390 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2A3ABEF1-9537-450F-8BB6-3641B3D4BC70.jpeg
 
Uživatel 1189909.05.2019 11:54:42 390 000
Popis:

Čelní nakladač MECALAC AHLMANN AX850, sériové číslo W09P85123BBA08786, Volenice, Středočeský kraj

Prodej použitého čelního nakladače MECALAC AHLMANN, typ AX850, sériové číslo W09P85123BBA08786, z majetku úpadce Wood and pellets s.r.o. Síla motoru 46 kW.

Umístění: Budova bez č.p./č.e. umístěná na pozemku parc č. st. 66 v katastrálním území Volenice u Březnice.

GPS: 49°32'41.76"N, 13°53'02.42"E

Prohlídky: možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 22.02.2019: 388.800,- Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 60 INS 22763/2017

UPOZORNĚNÍ: Stroj má závadu elektroinstalace odhadnutou v servisu na cca 150.000 Kč.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Je možné si stroj prohlédnout a vyzkoušet?20.04.2019 10:38:5811771
Dobrý den, stroj je možné si prohlédnout, ohledně termínu prohlídky mě prosím kontaktujte na kozlanska@gaute.cz. S pozdravem, Jana Kozlanská25.04.2019 11:15:467250
Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]