aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4605

Čelní nakladač MECALAC AHLMANN AX850, Volenice, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 21.08.2019 17:01:00
Aktuální čas 13.08.2020 15:31:00
Konec 04.09.2019 12:50:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 280 000 Kč
Aktuální cena 397 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
4.jpg
 
Uživatel 117704.09.2019 12:47:59 397 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:46:58 396 000
Uživatel 117704.09.2019 12:45:01 395 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:43:40 394 000
Uživatel 117704.09.2019 12:43:04 393 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:42:44 392 000
Uživatel 117704.09.2019 12:41:06 391 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:38:53 390 000
Uživatel 117704.09.2019 12:37:18 386 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:36:56 385 000
Uživatel 117704.09.2019 12:34:26 375 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:34:11 370 000
Uživatel 117704.09.2019 12:33:35 360 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:33:14 355 000
Uživatel 117704.09.2019 12:32:13 350 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:31:56 345 000
Uživatel 117704.09.2019 12:31:15 340 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:30:51 335 000
Uživatel 117704.09.2019 12:29:27 330 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:29:09 325 000
Uživatel 117704.09.2019 12:26:50 321 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:25:03 320 000
Uživatel 117704.09.2019 12:24:35 316 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:22:58 315 000
Uživatel 117704.09.2019 12:22:25 314 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:20:51 313 000
Uživatel 117704.09.2019 12:18:25 311 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:17:53 310 000
Uživatel 117704.09.2019 12:14:32 306 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:14:00 305 000
Uživatel 117704.09.2019 12:09:00 303 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:08:40 302 000
Uživatel 117704.09.2019 12:08:10 300 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:07:57 299 000
Uživatel 117704.09.2019 12:04:08 295 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:03:52 294 000
Uživatel 117704.09.2019 12:02:53 293 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:02:38 292 000
Uživatel 117704.09.2019 12:01:53 291 000
Uživatel 1263304.09.2019 12:01:24 290 000
Uživatel 117704.09.2019 12:00:11 287 000
Uživatel 1263304.09.2019 11:59:52 286 000
Uživatel 117704.09.2019 11:54:16 281 000
Uživatel 1194828.08.2019 13:01:32 280 000
Popis:

Čelní nakladač MECALAC AHLMANN AX850, sériové číslo W09P85123BBA08786, Volenice, Středočeský kraj

Prodej použitého čelního nakladače MECALAC AHLMANN, typ AX850, sériové číslo W09P85123BBA08786, z majetku úpadce Wood and pellets s.r.o. Síla motoru 46 kW.

Umístění: Budova bez č.p./č.e. umístěná na pozemku parc č. st. 66 v katastrálním území Volenice u Březnice.

GPS: 49°32'41.76"N, 13°53'02.42"E

Prohlídky: možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 22.02.2019: 388.800,- Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 60 INS 22763/2017

UPOZORNĚNÍ: Stroj má závadu elektroinstalace odhadnutou v servisu na cca 150.000 Kč.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]