aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4921

CENA SNÍŽENA O 65% - zemědělský areál pro chov brojlerů, plocha budov 2.960m2, pozemek 16.896m2, Dobré, okr. Rychnov nad Kněžnou

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 25.10.2019 10:00:00
Aktuální čas 25.11.2020 02:49:03
Konec 1.kola 04.12.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A4921
čas předložení návrhů 2.kola do 05.12.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 05.12.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 570 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 240 000 Kč
Dosažená cena 3 701 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
mapa2.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 3,701.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 3,570.000,- Kč

Opakované výběrové řízení na prodej zemědělského areálu na chov brojlerů z majetku dlužníka D.K.E. Dobré s.r.o.. Areál má dobrou dopravní dostupnost a vjezd i pro nákladní dopravu. Nachází se v obci Dobré, k.ú. Dobré, cca 16 km od Rychnova nad Kněžnou. Areál je v dobrém stavebně technickém stavu, s dostatečným pozemkovým zázemím. Celková užitná plocha všech budov činí 2.960m2. Celková plocha pozemků činí 16.896m2. Cena byla v tomto opakovaném výběrovém řízení snížena o 6,5 mil. Kč!!!

Předmět prodeje tvoří:
A) NEMOVITÉ VĚCI - pozemky a stavby zemědělského areálu na chov brojlerů, který se nachází na adrese Dobré č.p. 159, 517 93 Dobré. Přístup do areálu z veřejné komunikace je veden přes zpevněnou cestu situovanou na pozemcích jiných vlastníků (není právně ošetřen bezproblémový přístup do areálu přes danou komunikaci).

B) MOVITÉ VĚCI:
- silo na krmivo (3x) – ROXELL, typ 906, rok. výr. 2005, max. hmotnost náplně 22,8t, objem náplně 35 m3
- silo na krmivo (1x) – bez specifikace
- diesel agregát Škoda – výrobce ČKD Praha o.p., výkon 66,3kW, otáčky 1500/min., hmotnost 1050 kg, rok. výr. 1990
- přenosné topidlo DeLonghi, typ KH 591225, výkon 2500W
- automatická krmná linka ROXELL (3 linie hala I., 3 linie hala III)
- napájecí linka MONOFLO (4 linie hala I., 4 linie hala III)

Areál se sestává z:
a) zemědělská stavba č.p. 159, která se skládá ze 3 halových staveb pro chov bojlerů, jejichž součástí je dřevěný přístřešek na chov drůbeže a dřevěný přístřešek na chov prasat,
b) jednopodlažní zděná budova pro administrativu (objekt není zapsaný v KN),
c) objekt ocelokolny (objekt není zapsaný v KN),
d) pozemky, kdy jejich součástí jsou venkovní úpravy typu zpevněné plochy, přípoijky inženýrských sítí, místní vedení plynovodu, kanalizační jímky, betonové základy pod sila, 4 ks kovových sil, sloupy veřejného osvětlení či oplocení areálu.

Popis jednotlivých staveb:
HALA č. 1
Jedná se o halový objekt o jednom nadzemním podlaží. Zastavěná plocha činí 1.287 m2, užitná plocha cca 1.100 m2.
Stavba je v jihozápadní části propojena spojovacím krčkem s objektem Hala 2. V objektu instalována technologie pro chov brojlerů (větrání, osvětlení, výkrm). Elektroinstalace světlená i motorová, provedeny přípojky plynovodu, kanalizace a vodovodu. Na objektu je instalován bleskosvod. Hala byla postavena cca před 45 lety. Objekt je v udržovaném stavu, resp. stavebně technický stav stavby lze hodnotit jako průměrný, v provozuschopném stavu.

HALA č. 2
Jedná se o halový objekt o jednom nadzemním podlaží. Zastavěná plocha činí 927 m2, užitná plocha cca 800 m2.
Stavba haly 2 je ve stavu nedokončené obnovy původní části odchovny kuřat, která byla v minulosti postižena požárem. V současné době chybí na objektu dokončit instalaci vstupních vrat a technologického zařízení pro odchov brojlerů. V objektu není instalována technologie pro chov brojlerů (větrání, osvětlení, výkrm). Elektroinstalace světlená i motorová, provedeny přípojka plynovodu, kanalizace a vodovodu. Na objektu není instalován bleskosvod. Výstavba haly č. 2 započala v roce 2015, nyní je ve stavu před dokončením, resp. rozestavěnost cca na 85 %. Stavebně technický stav dokončených části stavby je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu.

HALA č. 3
Jedná se o halový objekt o jednom nadzemním podlaží. Zastavěná plocha činí 923 m2, užitná plocha cca 800 m2.
V objektu instalována technologie pro chov brojlerů (větrání, osvětlení, výkrm). Elektroinstalace světlená i motorová, provedeny přípojky plynovodu, kanalizace a vodovodu. Na objektu je instalován bleskosvod. Hala byla postavena cca před 45 lety. Objekt je v udržovaném stavu, resp. stavebně technický stav stavby je průměrný, v provozuschopném stavu.

SPOJOVACÍ KRČKY
Jedná se dva jednopodlažní objekty, které vzájemně propojují haly 1, 2 a 3. Celková zastavěná plocha spojovacích částí činí 164 m2, užitná plocha cca 130 m2. Elektroinstalace světlená i motorová, přípojky plynovodu, kanalizace a vodovodu. Objekty byly postaveny cca před 45 lety - stavebně technický stav je dobrý, v provozuschopném stavu.

Dispoziční řešení
Spojovací krček 1 a 2 - denní místnost, kuchyňka, sprcha, WC ženy, WC muži, technické zázemí, kancelář.  

ZDĚNÁ BUDOVA
Jedná se o nezkolaudovaný jednopodlažní objekt, který je užíván jako kancelář se sociálním zázemím a místností pro přespání. Zastavěná plocha objektu činí 69 m2, užitná plocha cca 60 m2. V objektu jsou provedeny rozvody vnitřního vodovodu, kanalizace, elektro a plynovodu. Vytápění vlastním plynovým kotlem.

Dispoziční řešení
1.NP - kancelář s kuchyňkou, WC, místnost pro přespání

OCELOKOLNA
Jedná se o nezkolaudovaný jednopodlažní objekt ocelokolny. Objekt je užíván jako sklad. Zastavěná plocha objektu činí 81 m2, užitná plocha cca 70 m2.

VENKOVNÍ ÚPRAVY
Přípojky inženýrských sítí (vodovod a elektro), areálové rozvody kanalizace svedené do vlastních odpadních jímek, areálové rozvody plynovodu bez stanoviště propan-butanových nádrží (nedávno byly demontovány a odvezeny), vodní zdroj, betonové základy pod sily, 4 ks ocelových sil, stožáry veřejného osvětlení či oplocení areálu. Stavebně technický stav venkovních úprav lze hodnotit jako dobrý.

Pozemky jsou napojeny nebo je možnost jejich napojení na veřejné rozvody elektro, vodovodu a kanalizace. Dle platného územního plánu obce jsou předmětné pozemky zařazeny do stabilizovaného území ploch výroby a skladování - zemědělská výroba.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 12.11.2019 v 10:00 hod.
II. termín - 26.11.2019 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Dobré 159, 517 93 Dobré. GPS souřadnice: 50.2669322N, 16.2661106E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4921, minimální požadovaná cena ve VŘ: 3,570.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 4.12.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 5.12.2019 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 5.12
.2019 do 15:00.

Kauce: 240.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka D.K.E. Dobré s.r.o..

Celková kupní cena bude rozpočítána takto:
A) 94% kupní ceny připadne na věci nemovité uvedené níže pod písm. A.
B) 6% kupní ceny připadne na věci movité uvedené níže pod písm. B. Část ceny připadající na movité věci je cenou včetně DPH 21%.

Přesná definice předmětu prodeje:
A) Nemovité věci
- pozemek parc.č. St. 234 o výměře 4.250m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 159, zp.využití zem.stavba, v části obce Dobré,
- pozemek parc.č. 1161/1 o výměře 8.421m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1161/7 o výměře 3.802m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1167/2 o výměře 423m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 586 pro katastrální území Dobré, obec Dobré, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou.

B) Movité věci
- silo na krmivo (3x) – ROXELL, typ 906, rok. výr. 2005, max. hmotnost náplně 22,8t, objem náplně 35 m3
- silo na krmivo (1x) – bez specifikace
- diesel agregát Škoda – výrobce ČKD Prah o.p., výkon 66,3kW, otáčky 1500/min., hmotnost 1050 kg, rok. výr. 1990
- přenosné topidlo DeLonghi, typ KH 591225, výkon 2500W
- automatická krmná linka ROXELL (3 linie hala I., 3 linie hala III)
- napájecí linka MONOFLO (4 linie hala I., 4 linie hala III)

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

V areálu po prodeji zůstanou zátěže - viz. fotografie uveřejněné v samostatném souboru Zátěže.pdf, který je uveřejněn v přílohách této aukce.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]