aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2267

Dražba, Objekt restaurace a nestátního zdravotního zařízení, Prostějov - ul. Sportovní, INS Roman Čechmánek


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 26.10.2016 14:30:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 21.06.2021 13:05:35
Konec 26.10.2016 15:30:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 6 109 974 Kč
Aktuální cena 6 109 974 Kč
Dražební jistota 800 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
A.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 26.10.2016 15:30:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 26.10.2016 14:30:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A2267 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

Dražba, Objekt restaurace a nestátního zdravotního zařízení, Prostějov - ul. Sportovní, INS Roman Čechmánek


Forma prodeje: Veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A2267.
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Roman Čechmánek.

Předmětem dražby je objekt, který je vybaven pro dva způsoby využití, a to restaurace se zázemím a nestátní zdravotnické zařízení. Objekt je dražen včetně pozemku, na kterém se budova nachází a dále vybavení a nábytku restaurace, kuchyně a domova důchodců.

Dispoziční řešení:
1.PP - schodiště vnitřní z restaurace, schodiště venkovní, nákladní výtah, chodba, sklady restaurace, chladící boxy, dílna, plynová kotelna.
1.NP (restaurace) - vstup z východní i západní strany budovy, restaurace s výčepem, kuchyň, schodiště do sklepa, chodba, sklady, sociální zázemí k restauraci, kancelář, sociální zázemí pro zaměstnance.
1.NP (zdravotnické zařízení) - vstup ze západní strany budovy, vstupní zádveří, centrální chodba se schodištěm a výtahem do 2.NP, 5 pokojů, soc. zázemí, sklady, tělocvična, šatna.
2.NP (zdravotnické zařízení) - schodiště, centrální chodba, 9 pokojů, soc. zázemí, hygienický blok, ordinace lékaře a sester, jídelna s kuchyňkou, 2x terasa

Užitná plocha celkem: 804,5 m2, obestavěný prostor 3861,78 m2. Plocha pozemků 590 m2.

Sítě: vodovod, plyn, kanalizace, el.nn. (pozn. ke dni vydání memoranda ze strany dodavatelů přerušeny dodávky energií)

Výhody:

-    dobrý stavebně technický stav po rekonstrukci v r. 2008
-    komerčně využitelná nemovitost jako nestátní zdravotnické zařízení a restaurace

Upozornění:
-    přístup do budovy přes pozemky jiných vlastníků (věcným břemenem práva chůze a jízdy zajištěný pouze ze západní strany za 12.000 Kč/rok)
-    absence vlastních parkovacích ploch přímo u objektu
-    přípojky IS vedou pravděpodobně přes pozemky jiných vlastníků (přesný zákres vedení IS nebyl předložen)
-    volná - 3 roky nevyužívaná nemovitost
-    podpěrné sloupy terasy na západní straně jsou postaveny na pozemku jiného vlastníka parc.č. 478/20, přístřešek nad venkovními schody, venkovní schody a nákladní výtah do sklepa jsou postavené na pozemku jiného vlastníka parc.č. 478/16
-    poloha v záplavové zóně č.3

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  9 164 960 Kč
-    Z toho cena věcí movitých                  164 960 Kč
-    Z toho cena věcí nemovitých          11 400 000 Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne13.09.2016 v 15:00 hod.
II. prohlídka - dne 12.10.2016 v 11:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na před budovou Sportovní 3721/1a, Prostějov, GPS: 49°28'54.839"N, 17°6'19.199"E, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]