aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2691

Dražba, Rozestavěný rodinný dům 4+kk před kolaudací,garáž, pozemky CP 1172 m2 Ústí nad Labem

    Poslat aukci příteli

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 03.10.2017 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 18.07.2018 22:30:01
Konec 03.10.2017 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 2 800 000 Kč
Aktuální cena 2 800 000 Kč
Dražební jistota 175 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_1768.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 03.10.2017 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 03.10.2017 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A2691 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

Dražba, rozestavěný rodinný dům 4+kk před kolaudací,garáž, pozemky CP 1172 m2 Ústí nad Labem

Jedná se o dražbu v rámci insolvenčního řízení dlužníka : KSUL 46 INS 3571/2016

Předmětem dražby je samostatně stojící patrový rodinný dům 4+kk. Dům není podsklepený. Budova byla stavěna od roku 2010 do 2014. Dům je před kolaudací, stačí revize komínu. Okna domu jsou plastová s izolačním trojsklem. Vchodové dveře domu jsou plastové prosklené s izolačním trojsklem. Fasáda domu je zateplená. ( Třída energetické náročnosti: G - štítek nebyl dodán.) K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné.

Na pozemcích se nachází ČOV a garáž. Garáž navazuje na rodinný dům. Konstrukce garáže je zděná. Užitná plocha garáže je 23,77 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 4132 ve vlastnickém právu statutárního města Ústí nad Labem.

Dispozice RD:

1.NP : technická místnost (6,08 m2), vstupní chodba (5,79 m2), chodba (12,32 m2), schodiště (6,07 m2), komora (4,73 m2), koupelna (10,33 m2), pokoj (14,75 m2) a obývací pokoj + KK (30,30 m2)

 2. NP : chodba (30,54 m2), šatna-komora (1,94 m2), pokoj (23,36 m2), šatna (7,29 m2) a pokoj (11,56 m2).

Podlahy jsou betonové, jsou pokryty keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady v kuchyni a koupelně jsou keramické. Schodiště je dřevěné. Dům je vybaven zabezpečovacím systémem.

Věci movité nejsou předmětem dražby.

Zastavěná plocha : 111 m2

Zahrada : 1 061 m2

Plocha pozemku celkem : 1 172 m2.

Sítě: nemovitost je napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizaci a ČOV. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední, tepelným čerpadlem, a kamny na tuhá paliva (s horkovzdušným rozvodem). Ohřev teplé vody zajišťuje bojler (objem 200 l).

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze dražby.

Upozornění: Věcné břemeno (podle listiny) právo zbudování inženýrských sítí, instalace potřebných provozních a servisních zařízení a neomezeného přístupu v budoucnosti k těmto zařízením a sítím, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4260-59/2011 pro pozemek parc. č. 4141/8 s povinností k pozemku parc. č. 4141/1.Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení distribuční soustavy energetického zařízení ”nové pojistkové skříně” a zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4117-134/2010 pro ČEZ Distribuce, a.s. s povinností k pozemku parc. č. 4141/8.


Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 24.4.2017:     3,500.000,- Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
 I. prohlídka - dne 12.9.2017 v 16:00 hod.
II. prohlídka - dne 26.9.2017 v 16:00 hod.


Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na ulici Mařákova, u pozemku parc.č. 4141/8 pro k.ú. Ústí nad Labem, GPS: 50°38'21.856"N, 14°2'38.603"E, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]