aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5545

Dřevěný srub z ukrajinského smrku o výměře cca 200 m2

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 18.09.2020 13:00:00
Aktuální čas 30.10.2020 02:55:23
Konec 20.10.2020 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 000 000 Kč
Aktuální cena 1 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_1357.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Dřevěný srub z ukrajinského smrku o výměře cca 200 m2

Materiál – Ukrajinský smrk
Celkový rozměr včetně krovu 16,80 m x 12,30 m
Obvod z kulatiny domu je 10,00 x 11,80

Srub je postaven jako hrubá stavba se dvěma vchodovými otvory do srubu o rozměrech cca 1,5 x 0,8 m. Vnitřní prostor je bez příček a jakéhokoliv jiného vybavení.

Krov je z dřevěných trámů v jediné délce bez napojení a bez zateplení

Krytina: betonová taška. Srub je bez oken a dveří.

Na pozemku stojí cca 5 let, je zastřešen a nezatéká do něj. Dle sdělení prodávajícího je srub absolutně suchý.

Před koupí doporučujeme osobní prohlídku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Prohlídky: 12.10.2020 v 16:00 hod.

Účast na prohlídce je potřeba potvrdit minimálně 24 hodin předem na mail novakova@gaute.cz. V případě, že na některou z prohlídek nebude přihlášen žádný zájemce, bude tento termín zrušen.

GPS:

Adresa: Sádky 18, Vyskytná u Pelhřimova

Nejedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy: do 20 dnů od ukončení aukce
Lhůta pro uhrazení kupní ceny: nejpozději při podpisu kupní smlouvy

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrn-kem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovatPřiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]